Arrangör:

Företag Mitt i Mälaren - FMIM

Utsikt över Mälaren från Stallarholmsbron    Foto: Pia Boson

Företagsnätverk av företag mitt i Mälaren

Nätverket Företag Mitt i Mälaren bildades 2006.

Nätverk av företagare i Strängnäs kommun för samverkan och utveckling tillsammans, till exempel genom samordning av utbildnings- och marknadsföringsinsatser. Just nu pågår till exempel ett kompetensutvecklingsprojekt inom ESF för de medlemmar som har anmält sitt intresse - Strängnäs Växer - och vår ordförande finns representerad i styrgruppen för projektet.

Många medlemmar och ett stort företagsnätverk medför ett större inflytande i olika frågor som berör kommunen och olika myndigheter. FMIM deltar regelbundet i gemensamma träffar med såväl politiker som tjänstemän inom myndigheter.

Utbyte av tankar och idéer som gör att risken för att bli hemmablind minskar. FMIM arrangerar nätverksträffar och informationsmöten.

Nätverket har tidigare gett ut en gemensam broschyr, varav den senaste utgåvan distribuerades i september 2009. En gemensam hemsida finns, www.fmim.se.

Ett medlemsskap i FMIM kostar 1 200 kr under det första året och då ingår anslutningsavgift till hemsidan. Årsavgiften är därefter 700 kr per år, varav 100 kr är medlemsavgift och 600 kr serviceavgift. Serviceavgiften är avdragsgill.

Engagemangsnivån i företagsnätverket är frivilligt. Vi gör alla våra val utifrån behov, möjligheter och önskningar. Samtliga medlemmar behövs och det finns inga krav på att företagsmedlemmen ska vara aktiv. Vi bidrar på olika sätt och det är en del av konceptet.

För mer information: Prata med Stig Strömvall, 0708-57 44 91 eller med Modde Modin, 070-826 03 97

Var är Företag Mitt i Mälaren - FMIM aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo