Arrangör:

Fores

Fores

Den gröna liberala tankesmedjan

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv.

Miljö och marknad, migration, företagandet i civilsamhället, integritet, jämställdhet, global demokratisering och moderniserad välfärd – det är några av de frågor vi jobbar med. Vi är en öppen och oberoende mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, akademiker och beslutsfattare i hela Sverige.

Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi hitta lösningar på hur Sverige kan möta de utmaningar som globaliseringen och klimathotet innebär. Vi fungerar som en länk mellan nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och seriös forskning. Fores producerar böcker och arrangerar seminarier och debatter. Allt vi gör finns tillgängligt på Fores webbplats, fores.se

Fores verksamhet leds av en styrelse, som utses av representanter för de tre grundarna Bertil Ohlin-institutet, Centerpartiet och Studieförbundet vuxenskolan. Fores har även ett vetenskapligt råd som stöd för verksamheten.

Fores har ett trettiotal större finansiella anslag, från forskningsstiftelser, myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Centerpartiet är största enskilda finansiär. Ingen aktör har genom sitt bidrag inflytande över Fores samlade verksamhet.

Var är Fores aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo