Arrangör:

Färingsö församling, Svenska Kyrkan

Församlingen har fyra medeltida kyrkor, Sånga, Skå, Färentuna och Hilleshög.

Vi håller regelbundet gudstjänster enligt domkapitlets riktlinjer.

I församlingen finns två större samlingslokaler, Färentuna församlingshem och Stenhamra församlingsgård. Stenhamra församlingsgård inrymmer församlingsexpeditionen och Timmermannens kapell.

Vid Sånga kyrka och Hilleshögs kyrka finns två mindre lokaler för kyrkkaffen och mindre samlingar. Vid Sånga kyrka finns också lokal där Färingsö kyrkliga syförening träffas.

Församlingen har fyra kyrkogårdar med minneslundar.

För människor av annan religion som önskar gravsättning beredes plats i samarbete med Ekerö församling.

Borgerliga begravningar anvisas till Herman Palm-salen, som är belägen i Stenhamra församlingsgård.

På anstalterna Färingsö och Svartsjö finns permanenta och temporära andaktsrum som används

Var är Färingsö församling, Svenska Kyrkan aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo