Arrangör:

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening främjar släktforskningens intressen

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening ...

* Anordnar föreningen egna kurser och medverkar också vid av studieförbunden anordnade kurser.

* Arrangerar vi träffar för medlemmar och allmänhet med intressanta föredragshållare.

* Ger vi ut tidningen Anbudet fyra gånger per år till medlemmar och till andra föreningar över hela Sverige

* Har vi egna "föreningslokaler" både i Eskilstuna och i Strängnäs med de hjälpmedel som våra medlemmar behöver för sin släktforskning.

* Ordnar vi resor till intressanta arkiv och platser.

* Bygger vi upp ett dataregister som på sikt ska innehålla de flesta uppgifter i kyrkböckerna inom föreningens område.

* Vill vi engagera fler ungdomar att söka sina rötter och att skaffa sig information om sin egen bakgrund.

* Följer vi teknikutvecklingen för att underlätta för medlemmarna att använda all den nya teknik som är "på gång".

* Försöker vi se till att bevara alla gamla kunskaper och metoder som är grunden för all släktforskning.

Var är Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo