Arrangör:

Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö

Leverantör av el, fjärrvärme, vatten, avlopps- och avfallstjänster m.m.

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Vi samlar kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i Energi och Miljöbranschen, Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB, Strängnäs Energi AB.

Vi bygger framtidens smarta lösningar för energi och miljö. Företaget är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige.

Eskilstuna Energi och Miljö är den lokala leverantören av det fungerande samhällets viktigaste förnödenheter: el, fjärrvärme, vatten, avlopps- och avfallstjänster samt bredbandsnät.

Vi har ansvar att sköta detta effektivt och rationellt till låga priser, utan att ge avkall på tillförlitligheten. Vi ska leverera våra tjänster med minsta möjliga inverkan på vår miljö och med stor hänsyn till resurs­utnyttjande och kretsloppstänkande. I vårt kraftvärmeverk har andelen biobränsle­ ökat så att den nu utgör ca 80 % av den totala värmeproduktionen, resten utgörs av olja 5 % och värmepumpar 15 %. I enlighet med Eskilstuna kommuns miljöpolicy arbetar vi med att öka användningen av biobränsle ytterligare.

Vi är duktiga på det vi gör. Våra kunder är nöjda med servicen och miljöbelastningen minskar stadigt. Eskilstuna har, enligt jämförande undersökning­ar, bland de lägsta priserna i landet.
Eskilstuna Energi och Miljö investerar kontinuerligt i teknik­utveckling som syftar till renare och effektivare processer och bättre kundservice.

Eskilstuna Energi och Miljö är ett kundnära företag samt ett tillförlitligt resurs- och miljöföretag.

Var är Eskilstuna Energi & Miljö aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo