Arrangör:

Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen

Ett regionalt energikontor som arbetar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

OM ENERGIKONTORET

Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Region Gotland. Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energieffektivisering, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi.

Våra ägare och primära målgrupp är kommunerna i regionen och vårt uppdrag är att genom gränsöverskridande arbete stödja målet att förverkliga gällande energistrategier och mål.
Som energikontor driver vi även projekt och genomför aktiviteter för medborgare, företag och organisationer i syfte att öka medvetenheten och kännedomen om beteenden och teknikens påverkan för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi.

Vårt arbete ska genomföras med utgångspunkt i fördelarna med regional och europeisk samordning med lokal förankring. Energikontoret är ett icke vinstdrivande och opartiskt aktiebolag granskat av Energimyndigheten och lydande under EU:s lagar om hur ett energikontor ska drivas och förankras.
Vi samarbetar med myndigheter och företag på såväl regional och nationell som europeisk nivå.

Våra verksamhetsområden är:
1. Byggnader
2. Transporter
3. Lärande och livsstil

Energikontorens historia
Europas första energikontor startade i Frankrike på 80-talet med syfte att arbeta gränsöverskridande för energieffektivisering och energikonvertering. År 1998 startade Sveriges första regionala energikontor.

Energikontoret startade sin verksamhet i maj år 1999 på initiativ av dåvarande Kommunförbundet Sörmland och med finansiellt stöd av EU-kommissionens SAVE II-program. År 2004 bolagiserades verksamheten och företagsnamnet blev Energikontoret i Mälardalen AB.

I Europa finns idag drygt 300 verksamma energikontor vilka samordnas via DGTREN (European Commission Directorate-General for Energy and Transport, Managenergy Initiative). Fjorton av Europas energikontor är etablerade i Sverige och verkar för landets 290 kommuner. Nationellt samordnas de svenska energikontoren via Energikontoren Sverige.

Bolagets säte och huvudkontor finns i Eskilstuna. Ytterligare ett kontor finns i Uppsala.

Var är Energikontoret i Mälardalen aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo