Arrangör:

Ekerö-Munsö Hembygdsförening

Ekerö och Munsö är en unik hembygd i Sverige. Du bor nära miljöer och byggnader med en given plats i den svenska kulturhistorien.

Tänk på gravhögarna över kungasläkter, bland de största i Sverige. Eller Helgö med sin handelsplats, tidigare och kanske större än Birka. Ekebhyhovs slott, ägt av den svenska stormaktens herrar på 1600-talet. Herrgårdarna med sina omgivande torp som berättar hur hög och låg levde förr.

Sommarstugeområden som berättar hur stockholmarna sökte sig till livet på landet under 1900-talets mitt. Och varför inte de moderna bostadsområdena som visar olika sätt att bygga och bo under olika epoker.

Var är Ekerö-Munsö Hembygdsförening aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo