Arrangör:

Ekerö kommunfullmäktige

Ekerö kommunfullmäktige

Ekerös folkvalda församling.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt som har stor betydelse för Ekeröborna.

Det kan vara till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skatter, nämndernas organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.

Budgeten fastställs en gång per år. Kommunfullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som kommunfullmäktige har fastställt.

Innehållet på den här sidan och arrangörens evenemang är inlagda av oss på Allom för att testa att kalendern fungerar som den ska. Vi hoppas och tror att det blivit rätt. Om du representerar arrangören så kan du gärna få ta över ägandet av sidorna. Kontakta då ingen-kontaktadress@allom.se.

Var är Ekerö kommunfullmäktige aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo