Arrangör:

Effort

Consulting hållbar affärsutveckling

Vi vill göra skillnad!
​Vår affärsidé är att utveckla, använda och förmedla kunskap för att hjälpa kunder som vill driva en hållbar verksamhet.

När hållbarheten blir en naturlig del i verksamhetens sätt att tänka börjar vi närma oss det vi vill åstadkomma hos våra kunder. Tankarna kan röra CSR/hållbarhet, innovation, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, certifieringar, strategi, förändring, förbättring, lärande, problemlösning, riskanalys och lagbevakning. I arbetet med de frågor som hamnat i fokus har Effort matchat och utvecklat sin kompetens sedan starten.

Vi är övertygade om att det finns ett behov av den kunskap som vi utvecklar och fördjupar tillsammans med alla de som vi samarbetar med, Vi har bland annat ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola. Hela vår verksamhet bygger på människor som delar passionen och intresset för att lära mer och utvecklas tillsammans.

Våra kunder samarbetar med oss inom en mängd områden. Olika kunder har olika språk och därför kan samma fråga ha olika betydelse. Vi ska ha kompetensen att på djupet förstå vilka behov som är viktigast att beakta. Att ställa frågor som stimulerar gemensamt lärande är en viktig del för att nå fram till lösningar som känns naturliga. Ofta bygger sådana lösningar på något som redan är bra i verksamheten och samtidigt kan man ta hand om det som är mindre bra.

Vi försöker leva som vi lär och har identifierat områden som vi vill fokusera för att driva en genuint hållbar verksamhet. Observera att enligt oss måste ett hållbart företag vara framgångsrik i sin kärnverksamhet.

Vi vill göra skillnad hos våra kunder. Vi ska vara klimatneutrala och även bidra i projekt som gagnar viktiga samhällsfrågor lokalt och globalt. Vi utvecklar ständigt vår arbesmiljö så att människor kan växa och känna en gemensam glädje i att göra något bra tillsammans. Våra kunder möter konsulter som är i balans och vill göra det där lilla extra som är avgörande för att nå resultat som håller och som ger förutsättningar för fortsatt utveckling.

Alla konsulter på Effort kan lägga två timmar av sin arbetstid per vecka på att göra något bra för samhället som man tror på och matcha tiden med motsvarande egen tid. Vid bilkörning fakturerar vi en krona per mil som går till klimatkompensering genom ZeroMission och vi säkerställer att vi kompenserar för övrig klimatpåverkan. Vi gör mycket annat också, fråga oss så kan vi berätta mer.

Effort är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och alla ovanstående delar är en del i vårt sätt att bli certifierade. Vi vill vara certifierade genom att vara bra på att bli bättre och att sätta oss in i de frågor som är viktiga att förstå för att vi ska vara en genuint hållbar verksamhet.

Våra gemensamma principer
Vi är ett värderingsdrivet företag med fem gemensamma principer som vägleder oss i vårt arbete och i relationerna med våra kunder och andra intressenter.

Vinna- vinna- vinna

Att utgående från behov och målsättningar söka resultat där alla blir vinnare. Er verksamhet, Effort och samhället.

Balanserat och långsiktigt

Att balansera behoven här och nu, tillsammans med viktiga intressenter, utgående från ett långsiktigt perspektiv på vad vi vill.

Enkelt och effektivt

Att söka det enkla i det komplexa för att nå fram till lösningar som leder till riktigt bra arbetssätt och resultat.

Kreativt och innovativt

Att tillsammans stimulera och ta vara på idéer som driver utvecklingen framåt i ett gemensamt lärande baserat på öppenhet, nyfikenhet och reflektion.

Glädje och engagemang

Att tillsammans söka glädje och engagemang i det vi vill och det vi gör, bland annat genom att stödja och inspirera varandra att ta tillvara på inre drivkrafter.

Historik
Effort Consulting AB grundades år 2000 med inriktning på att utveckla ledningsarbete i olika organisationer.

Sedan 2006 har vi utökat de tidgare konsulttjänsterna och utbildningarna med ett forskningsinriktat fokus. Ett centralt steg i denna utveckling är att vi sedan 2010 bedriver forskning tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola.

Vår vision är att leva drömmen om det hållbara företaget och att bli det starkaste varumärket i Sverige (till att börja med) när det gäller att:

utveckla kunskap om hållbarhet som inspirerar till handling.

åstadkomma resultat hos kunder som inspirerar andra att arbeta hållbart.

skapa engagemang för att arbeta hållbart i praktiken.

vara en relevant kunskapskälla för de som vill arbeta hållbart.

Var är Effort aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo