Arrangör:

Destination Sigtuna

Destination Sigtuna

Besöksnäringen i samarbete kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans gör vi skillnad

Om nätverket

Nytänkande är ingenting nytt i Sigtuna. Redan för 1000 år sedan var Erik Segersäll sin tids store visionär när han lät bygga Sigtuna. Sedan dess har staden präglats av möten och samarbete mellan människor.

Idag möter vi nya utmaningar. Påfrestningen som miljön, både lokalt och globalt, utsätts för är stor. Som hemkommun åt Arlanda flygplats och som Sveriges fjärde största hotelldestination har vi ett extra ansvar. Många av oss har arbetat länge med hållbarhetsfrågor, var och en för sig, Arlandas miljöarbete är världsledande. Sigtuna kommun är en Fairtrade City.

Sedan 2009 samarbetar besöksnäringen kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans gör vi skillnad.

Genom vårt engagemang har vi skapat en hållbarhetsplan kring miljöfrågor. Engagemanget är långsiktigt. 2011 vann samarbetet utmärkelsen Ecologistic Award. I december 2013 nominerades vårt arbete till the TRIP Award - rese- och turistnäringens årliga pris till framgångsrika företag och duktiga entreprenörer.

Tillsammans beräknar vi årligen våra koldioxid-utsläpp och klimatkompenserar för dessa genom trädplantering i Malawi. Och sedan vi upptäckt att Fortum Värme val av bränsle påverkar våra utsläpp negativt, för vi självklart en dialog med Fortum om saken.Vi har satt upp och erbjuder gratis laddstolpar för elbilar vid våra anläggningar. Satsningen på laddstolpar har lett till att Sigtuna nu placerar sig på fjärde plats i Sverige vad gäller faktiskt antal laddplatser. Våra gäster kan tryggt ta elbilen hit.

Vi ser mat som en viktig del i vårt erbjudande till våra kunder. Vi bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Av en del av honungsskörden brygger vi eget mjöd. Dessutom har vi beslutat att de 1,2 miljoner koppar kaffe vi årligen serverar ska vara ekologiskt. Självklart serveras nu ekologisk mjölk härtill. Sommaren 2013 startade nätverket en palmoljejakt, för att tillsammans söka minska användningen av palmolja i mat.

Vi hoppas att initiativen väcker intresse och inspirerar flera destinationer att följa efter. Ju fler vi är, desto större blir effekten.

Våren 2013 skev medverkande hotell & konferensanläggningarna tillsammans med Destination Sigtuna under en pakt genom vilken vi stakat ut vägen de närmaste tre åren.

Camilla och ClintonUnder 2014 har arbetet fortsatt. Grunden är klimatberäkningarna. Vi kan se att arbetet gett effekt. Trots en ökning av hotellövernattningar, minskade vi vår klimatpåverkan med hela 11 %. Kompensationen är sedan viktig för oss och under 2014 har vi mött president Bill Clinton som vi samarbetar med runt trädplantering i Malawi. Vi planterar årligen ca 9 000 träd och i november var vi på plats i Malawi för att se hur planteringen går till, eller kanske mer – för att möta de klimathjältar som på plats gör jobbet.

Mat är som sagt en del av vårt erbjudande och viktig för vårt samarbete. Vi fortsätter självklart palmoljejakten. I slutet av 2014 ska palmolja deklareras i innehållsförteckningarna och får inte döljas bakom samlingsnamnet vegetabiliska oljor, vilket kommer att göra arbetet lättare för oss alla.

Vi har utökat vårt gemensamma ekologiska sortiment till att omfatta även ekologiska bananer.
2014 har varit ett fantastiskt år. Vi är den destination som växer snabbast i Sverige, samtidigt som vi placerat oss bland de 100 mest hållbara destinationerna på en internationell lista. Att växa snabbast i en växande bransch gör att vi tar vårt ansvar på allvar. Vi måste tillse att utvecklingen sker på ett hållbart sätt.

Svinn är en viktig fråga för alla, så även för oss. Vi måste visa respekt för vår natur och för våra resurser. När vi nu uppmärksammat att värphöns bränns istället för att ätas, agerar vi tillsammans för att återupprätta hönan. Runt om Sigtuna och Arlanda har vi provlagat ekologisk höna. Under februari 2015 lanserade vi vår gemensamma receptsamling, genom vilken vi ville visa hur god en höna kan bli. Sjävklart delar vi med oss av recept och hoppas att fler ska inspireras att följa efter.

I april 2015 stod vi gemensamt värd för Sveriges Museers Vårmöte. Här diskuterades museets roll som ett nav i demokratin. Demokratifrågor och yttrandefrihet är viktigt för oss. Därför arbetar vi bl a även med Sigtuna Litteraturfestival som går av stapeln den 26-28 augusti 2016.

Just nu tittar vi mycket på vår omvärld och våra leverantörer. Kan vi vara med och påverka dem. Ett viktigt steg i tog i november 2015 vara att som första hotelldestination ställa oss bakom initiativet Nollzon. Genom detta ställningstagande uppmanar vi taxibranschen att ställa om sina bilar till elbilar. Vi har kontakta taxibolag och vi ser att dialog ger effekt. Därtill har vi nu inlett ett samarbete med Green Fly Fund för att hjälpa till att bidra till omställningen till mer hållbara flygbränslen. Ett viktigt såväl som intressant initiativ.

Arbetet går vidare. Och vi försöker hela tiden ta nya steg för att tillsammans göra skillnad. Till inspiration för varandra och andra.

Var är Destination Sigtuna aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo