Arrangör:

Cradlenet

Nätverk som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi

Cradle Net är ett nätverk bestående av formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Cradle to Cradle-konceptet är en av vägarna till cirkulär ekonomi.

Såväl individer som företag och andra organisationer, är välkomna att bli medlemmar i Cradle Net, som drivs som en ideell förening.

E-post: info[a]cradlenet.se

Var är Cradlenet aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo