Arrangör:

CirEko

CirEko

Näringslivets arena för cirkulära affärer

Vår idé

Vi är en näringslivs- och medlemsorganisation non-profit.

Vår mission är att med fokus affär underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en nationell utvecklings- och samverkansarena för cirkulära affärer och det resurseffektiva samhället.

CirEko är till för …
de som redan börjat arbeta cirkulärt och vill utvecklas vidare och hitta nya samarbeten
de som är nyfikna och vill öka sin kunskap och få support och inspiration på vägen

Vi skapar värde till våra medlemmar genom kunskap, samverkan, utveckling och positionering inom den cirkulära ekonomin.

En non profit-verksamhet
CirEko är ett samhällsföretags som drivs som ett AB (svb), det vill säga ett AB med särskild vinstbegränsning. Regler för ett AB (svb) regleras i aktiebolagslagens 32:a kapitel och ska säkerställa att vinsten återinvesteras i verksamheten. Ett svb-bolag måste också ha en revisor.

Var är CirEko aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo