Arrangör:

Bosons Byrå AB

Hållbar marknadskommunikation

Hjälper dig med din marknadsföring, gör analyser av din marknad, erbjuder dig utbildning i medieplanering

För att kunna kommunicera effektivt, är det viktigt att veta vilka vi kommunicerar med – ”All kommunikation sker på mottagarens villkor”.

Ofta tror vi att vi vet hur de vi kommunicerar till ser ut och vi utgår från att de tänker ungefär som vi själva, vilket gör att beslutet om val av kommunikationskanaler ibland kan fattas på subjektiva grunder.

Under senare år har det dock skett en förändring. Kraven på att kommunikationen ska vara effektiv har ökat och för att få reda på om den är det, görs effektmätningar av olika slag. Det gör att kraven på effektivare val av kommunikationskanaler också har ökat, i en värld där antalet kanaler hela tiden blir fler.

Idag är valet av kommunikationskanal lika viktigt som utformningen av budskapet.

Bosons Byrå erbjuder huvudsakligen tre tjänster:

Bra beslutsunderlag
Kvalificerad kommunikationsplanering
Skräddarsydd utbildning

Verksamheten bedrivs utifrån ett hållbart perspektiv.

Var är Bosons Byrå AB aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo