Arrangör:

BASTA

BASTA

Miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter

Om BASTA

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper – till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I vår databas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

BASTA Projekthanterare är en webbaserad loggbok för att dokumentera och följa upp produktval i alla steg i bygg- och anläggningsprocessen. Verktyget uppfyller kraven på dokumentation och innehåll av farliga ämnen i Miljöbyggnad.

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA- alternativt BETA-kriterierna. Informationen i systemet kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av leverantörerna.

BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

Var är BASTA aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo