Arrangör:

Barncancerfonden

Barncancerfonden

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver

Vår organisation

Vår vision
Vår vision är att utrota barncancer.

Vårt uppdrag
Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Kärnvärden
Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar.

Hopp - Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld.
Mod - Vi visar mod genom att se verkligheten som den är.
Ansvar - Vi tar ansvar för barnen och familjerna.

Var är Barncancerfonden aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo