Arrangör:

Baltic Business Academy

Baltic Business Academy

Utbildningsaktör med fokus på ekonomi och finans i Östersjöregionen.

Baltic Business Academy är en digital, kreativ och nytänkande utbildningsaktör med fokus på ekonomi, finans, forskning och ledarskap. Vi finns representerade i Sverige, Estland och Litauen.

Baltic Business Academy har sin särprägel i ett flertal profilerade och tydligt nischade utbildningsprogram och kurser. Vi erbjuder också distanskurser inom särskilda ämnen.

Forskningen är starkt växande och tydligt kopplad till vår verksamhet. Forskning bedrivs aktivt inom t ex följande områden; ledarskap och organisation, IT-ekonomi, bank, finans, internationell marknadsföring och entreprenörskap.

Genom samarbete med näringslivet bidrar vår verksamhet till kunskapsutbyte och utveckling i samhället. Detta sker bl a genom samarbetsprogram, gästföreläsare, examensarbeten/uppsatser, öppna föreläsningar och forskningsprojekt.

Under hösten erbjuder vi följande föreläsningar:

13 augusti – Gästföreläsning om digital ekonomi med Pernilla Nilsson

15 augusti – Webbseminarium med Robert Andersson som kommer prata om fintech och hur branschen utvecklats i Sverige. Fokus kommer ligga på branschen i sin helhet och svenska aktörer inom fintech, däribland Northmill.

22 september – Öppen föreläsning om marknadsföring i sociala medier (Föreläsningen kommer gästas av två influencers som kommer berätta om olika marknadsföringsstrategier på YouTube, Instagram och Facebook).

4 oktober – Webbseminarium med Maria Svensson med fokus på redovisning och ekonomisk planering.

Var är Baltic Business Academy aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo