Arrangör:

Arboga i Centrum

Arboga i Centrum

Arboga i Centrum är föreningen för näringslivet i Arboga

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och samordna gemensamma marknadsaktiviteter såsom gemensam annonsering och olika attraktioner i samband med aktiviteter i Arboga kommun och dessutom upprätta ett nära samarbete med lokala intresseorganisationer och Arboga kommun, och på alla sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Föreningen skall härutöver vara ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte, mellan handeln, fastighetsägarna, näringslivet i övrigt och kommunen, i frågor som rör samordning och utveckling av handeln samt besöksnäringen i stadskärnan samt övriga kommunen. Föreningen kan anlitas som remissinstans i dessa frågor. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster.

Var är Arboga i Centrum aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo