Arrangör:

Anita Persson

Anita Persson

Fd intendent på Strindbergmuseet.

Innehållet på den här sidan och arrangörens evenemang är inlagda av oss på Allom för att testa att kalenden fungerar som den ska. Vi hoppas och tror att det blivit rätt. Om du representerar arrangören så kan du gärna få ta över ägandet av sidorna. Kontakta då ingen-kontaktadress@allom.se.

Var är Anita Persson aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo