Arrangör:

Adelsö Hembygdslag

Adelsö Hembygdslag

Hembygdslaget arbetar för att värna och vårda hembygdens miljö och kulturarv, så att detta kan föras vidare till kommande generationer.

Välkommen till Adelsö Hembygdslag!

Adelsö Hembygdslag bildades 1974 och tillhör Sveriges Hembygdsförbund. Vi är idag ca 100 medlemmar.

Hembygdslaget arbetar för att värna och vårda hembygdens miljö och kulturarv, så att detta kan föras vidare till kommande generationer.

Detta görs i huvudsak genom att:

* Bedriva hembygdsforskning
* Driva Hembygdsmuseet Uppgården, till vilket det också hör ett hembygdsarkiv, örtagård och Bagarstuga. Uppgården är beläget invid världsarvsområdet Hovgården och Adelsös 1100-talskyrka.
* Fira Hembygdsdagen den första söndagen i augusti varje år.
* Utföra ett antal olika Aktiviteter under året.
* Deltagande i arkeologiska undersökningar.
* Guidning och information om Adelsö förr och nu.

Innehållet på den här sidan och arrangörens evenemang är inlagda av oss på Allom för att testa att kalenden fungerar som den ska. Vi hoppas och tror att det blivit rätt. Om du representerar arrangören så kan du gärna få ta över ägandet av sidorna. Kontakta då ingen-kontaktadress@allom.se.

Var är Adelsö Hembygdslag aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo