Arrangör:

ABF Stockholm

ABF Stockholm

Vi ger människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.

ABF STOCKHOLM - EN MÖTESPLATS I TIDEN
Vi vill med vår verksamhet skapa förutsättningar för var och en att förnya och fördjupa sina kunskaper, vi vill vara med i det livslånga och livsvida lärandet. Vi vill med folkbildningens idéer och metoder ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.

När ska du börja lägga dig i vad som händer runtomkring dig?
Till exempel om dina barns skola. Om närbutiken de vill stänga. Eller om jobbet som kunde vara bättre. Det handlar om din rätt i det samhälle vi lever i. En rätt som du har och som du betalar för med din lön. En rätt som du kanske sällan tar dig. Vad är det som hindrar just dig? Tycker du att du vet och kan för lite? Att andra har bättre kunskap än du? Det går att ändra på. I mer än 80 år har ABF Stockholm ställt upp med kunskap. Vi vet att det bara är fria och självständiga människor - människor med kunskap - som kan bevara en demokrati.

Kunskap är grunden
Kunskap kommer inte bara från böcker. Lika utvecklande och lärande är att få kunskap och växa genom konst, teater, film, massmedia, multimedia eller engagerade talare. I ABF Stockholm finns studiecirklar och föreläsningar inom en mängd olika ämnen.

Studiecirkeln är en metod
Andras och egna erfarenheter är också viktiga kunskapskällor. I studiecirkeln har du möjlighet att testa dina tankar och idéer mot andra. Samtalet är en viktig del i studiecirkeln, och gör att vi får förståelse för andras situation och även kan se oss själva med andra ögon.

Cirkelledaren - någon som förstår
En av fördelarna med en studiecirkel i ABF Stockholm är cirkelledaren. Att det är en person med kunskap är ju självskrivet. Men dessutom har han eller hon en tradition och bakgrund som gör att han/hon förstår och respekterar vad du säger - och du förstår vad cirkelledaren säger. Vilket ämne du än studerar. Runt om i Stockholm anordnar ABF Stockholm varje år över 7000 studiecirklar och drygt 1000 föreläsningar, debatter och kulturprogram. Kanske kan man se ABF-huset på Sveavägen som navet i verksamheten. Men det är de bortåt 60 000 deltagarna i hela Stockholm som får kunskapens hjul att rulla.

(Kopierat från ABF Stockholms webbplats)

Kontakt

ABF Stockholm
Sveavägen 41, 2 tr
Box 1305
111 83 Stockholm.
Telefon: vx. 08 - 453 41 00
Fax: 08 - 20 26 90
abfstockholm@abfstockholm.se

Innehållet på den här sidan och arrangörens evenemang är inlagda av oss på Allom för att testa att kalenden fungerar som den ska. Vi hoppas och tror att det blivit rätt.

http://info.allom.se/allom-provkor-kanske-med-ditt-evenemang/

Om du representerar arrangören så kan du gärna få ta över ägandet av sidorna. Kontakta då ingen-kontaktadress@allom.se.

Var är ABF Stockholm aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo