Arrangör:

2030 Sekretariatet

Nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030

Om 2030-sekretariatet

2030-sekretariatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Sekretariatet etableras av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners.

2030-sekretariatet tar avstamp i den statliga FFF-utredningen som presenteras den 16:e december, och som visar att målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går att uppnå, att det samtidigt ger bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens förslag räcker inte för att nå målet – därför 2030-sekretariatet!

2030-sekretariatet blir prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer – allt i ett. Utgångspunkten är att Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Vi har en stark fordonsindustri, inte minst på den tunga sidan, drivmedelsbolag som investerar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen, och en världsledande telekomsektor. Därtill en stark elkraftsindustri och nära nog fossilfri elproduktion. Nu är det dags att använda dessa förutsättningar fullt ut, och samla alla aktörerna i en branschöverskridande gemenskap.

Sekretariatet avser att inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och att ha ett lika fokus mellan ”de tre B:na”; Bilen, Bränslet och Beteendet. Partners i 2030-sekretariatet är inledningsvis Hyundai, Preem, AGA Gas, E.On Gas, Gröna Bilister, KonveGas, Lantmännen Energi, Move About bilpooler, Power Circle, Scania, Sekab, Svebio, Taxi 020 och Västtrafik. Fler tillkommer!

Var är 2030 Sekretariatet aktiv?

Grn-pushpin Kommande evenemang.

Red-pushpin Redan genomförda evenemang.

Kontaktinfo