Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Vägen till giftfritt byggande

Miljö- & naturvård

Onsdag 14 mars 2018 klockan 08.00–17.30 i Stockholms stad

Svenska Miljöinstitutets konferens tillsammans med BASTA

Anmäl dig/köp biljett ...

Vägen till giftfritt byggande 2018

Evenemanget med agendan om hur vi når ett hållbart byggande

Välkommen till IVL:s och BASTA:s gemensamma årliga evenemang Vägen till ett giftfritt byggande. Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.

Den 14 mars står lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande i centrum. Vi bjuder in till en informationsrik mötesplats om strategiskt och praktiskt miljöarbete, där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster.

Under dagen får du ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer, lära dig mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö.

Ur programmet:

Substitution i praktiken, hur gör man som leverantör?
Mats Hagwall, teknisk chef och hållbarhetsansvarig, Henkel Norden

Hållbarhetsmålen – när kommunen ska bygga giftfritt i praktiken
Pernilla Bodin, miljösamordnare, Växjö kommun

Loggböcker och förvaltning – digitalt byggande nu och i framtiden
Viktor Davidov, BIMObject

Hållbara inköp – vad behövs och vilken information är viktig?
Steve Persson, hållbarhetschef, förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm läns landsting

Forskning, lagstiftning och framtidsspaning.
Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen.

Vägen till giftfritt byggande arrangeras gemensamt av BASTA och IVL Svenska Miljöinstitutet.

BASTA är branschens enda vetenskapligt baserade bedömningssystem med fritt tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter.

Pris: 3 495 kr (ange koden Allom vid anmälan så betalar du 2 495 kr)

Plats: Näringslivets hus

Adress: Storgatan 19, 114 51 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.116' O 18°4.992'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier