Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Sustainable Business Day 2017

Miljö- & naturvård

Torsdag 1 juni 2017 klockan 08.00 i Stockholms stad

Den största och ledande konferensen om hållbara affärsstrategier/modeller i Norden

Anmäl dig/köp biljett ...

Sustainable Business Day har under många år varit den största och ledande konferensen om hållbara affärsstrategier och affärsmodeller i Norden.

Syftet med konferensen är att stärka konkurrens-kraften och kunskapsnivån i det svenska näringslivet.

Sustainable Business Day är mötesplatsen och konferensen som belyser och analyserar hur miljö- och hållbarhetsutmaningarna förändrar näringslivets spel och hur företag affärsstrategisk kan och bör möta dessa förändringar.

Agendan har ett tydligt managementperspektiv och är skapad för dig i företagsledning, arbetar strategiskt och exempelvis äger affärsansvar och/eller ansvar för miljö och hållbarhetsfrågor.

2016 års konferens besöktes av 350 deltagare som gav den genomgående mycket högt betyg.

I programmet lyfter vi de mest aktuella och angelägna affärstrenderna, händelserna och strategierna som direkt påverkar företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Programmet handlar bland annat om konsten att integrera, värdera och mäta hållbarhet och hur företag påverkas av megatrender som digitalisering, cirkulär ekonomi och total transparens.

2017 års agenda kommer att ha programpunkter som:

Navigera i det nya världsläget

Ledande experter analyserar hur exempelvis EU:s kris, den nya amerikanska presidentens politik, Kinas nya miljöoffensiv, de nya globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet påverkar den globala och svenska spelplanen för näringslivet.

Så tar hållbarhetsagendan plats i styrelserummet – på riktigt

Allt fler styrelser har förstått hur affärskritiska hållbarhetsfrågorna faktiskt är för affären och utvecklar nya strategier. Här berättar framsynta bolagsstyrelser hur frågorna hanteras i styrelserummet och företagsledningen.

Affärsstrategi anpassad till vetenskapens mål

En trend bland företag i framkant är att anpassa företagets affärsmål inklusive miljö- och hållbarhetsmål till mål som vetenskapen satt upp. Hur fungerar det, hur påverkar det lönsamhet och konkurrenskraft, vilka möjligheter skapas och vilka målkonflikter riskerar att uppstå?

Hur disruptiva affärsmodeller, innovatörer och ny teknik förändrar spelplanen

Allt fler nya snabbrörliga innovativa, ofta värdedrivna bolag, sprungna ur nya tekniska lösningar som skapar både affärs- och hållbarhetsnytta skördar stora framgångar. Ofta sker det inom koncepten “delande ekonomi” eller ”cirkulär ekonomi”. Vi identifierar framgångsfaktorer och lär av föregångarna.

Vem vinner och vem försvinner i en fossilfri hållbar framtid?

Framtidsspaning där vi siar hur olika branscher kommer att utvecklas mot bakgrund av de tydliga megatrenderna inom miljö- och hållbarhetsområdet. Interaktiva delar där publiken bidrar tydligt.

Konsten att driva transformation och belöna affärsmässig hållbarhet

En av de stora utmaningarna är (som med allt förändringsarbete) att få hela organisationen att verka i samma riktning. I denna programpunkt adresseras dessa utmaningar och vi söker de bästa exemplen på ledarskap som drivit snabb hållbar transformation.

Programmet presenteras i slutet av januari.

Pris
Early Bird-pris: 3 900 kr exkl. moms

Ovan pris gäller till och med 2017-04-30
därefter ordinarie pris: 4 900 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Pris: 4 900 kr, exklusive moms (möjlighet att få Early Bird-pris till och med den 30 april)

Anmälan: Anmälan till konferensen blir bindande den 2 februari 2017.

Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Adress: Tegelbacken 6, 111 52 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.75' O 18°3.712'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier