Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Studiecirkel i Botanik

Miljö- & naturvård

Torsdag 30 mars 2017 klockan 18.30 i Strängnäs kommun

Växternas roll i naturen & betydelse för ett hållbart utnyttjande av jordens resurser

En annorlunda studiecirkel i botanik

Är du nyfiken på växternas roll i naturen och deras betydelse för ett hållbart utnyttjande av jordens resurser?

I så fall är du varmt välkommen att delta i en annorlunda och spännande studiecirkel som vi arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet. Första mötet äger rum torsdagen den 30 mars kl.18.30 i Studiefrämjandets lokaler på Källgatan 3 i Strängnäs och fortsätter varannan torsdag. Alla Naturskyddsföreningens medlemmar (även familjemedlemmar) är välkomna att avgiftsfritt delta.

Studiecirkeln innebär att deltagarna, var och en för sig eller några tillsammans, på ett lättsamt sätt läser in sig på något avsnitt som de finner särskilt intressant. De får sedan vid ett kommande kurstillfälle presentera resultatet och tillsammans med de övriga deltagarna diskutera frågor inom det aktuella området. Dessutom kommer några specialister att bidra med sina kunskaper i föredragsform.

Det preliminära upplägget är att inom tre delområden kommer bland annat följande avsnitt att behandlas:

Grundkunskaper om växter
Vad är en växt? Växternas vetenskapliga klassificering. Fältstudier och exkursioner.

Växternas roll i naturen
Darwins evolutionsteori. Biologisk mångfald. Fotosyntesen och växternas livsprocesser. Växternas placering i näringskedjan. Växter och djurs ömsesidiga beroenden av varandra. Växternas betydelse för luftsammansättningen och luftkvaliteten. Växternas beroende av vatten och vattenkvalitet.

Människans utnyttjande av växterna
Hållbart resursutnyttjande och slutet kretslopp. Nyttoväxter. Växter som energikällor. Hållbart lantbruk. Hållbart skogsbruk. Skogsskövling och återplantering av nyttoväxter. Växter som vattenrenare.

Det slutliga innehållet och upplägget bestämmer vi tillsammans vid vårt första möte.

Anmälan gör du till Marie Brännman vid Studiefrämjandet telefon 0152-157 80 eller e-post marie.brannman@studieframjandet.se och ytterligare information om studiecirkeln kan du få genom att kontakta Olle Svedman telefon 0730-35 82 57 eller e-post enskildarev@gmail.com

Pris: Avgiftsfritt för Naturskyddsföreningens medlemmar och familjemedlemmar

Anmälan: Anmäl dig till Marie Brännman, 0152-157 80 eller marie.brannman@studieframjandet.se

Plats: Studiefrämjandets lokal på Källgatan 3 Strängnäs

Adress: Källgatan 3, 645 31 Strängnäs, Sverige

Latitud/longitud: N 59°22.639' O 17°1.641'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier