Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Miljö- & naturvård

Onsdag 17 maj 2017 klockan 09.00–torsdag 18 maj 2017 klockan 17.15 i Stockholms stad

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling (Det Naturliga Steget nivå 1)

Anmäl dig/köp biljett ...

Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper och metodik används av många av de företag som idag arbetar framgångsrikt med hållbarhet.

Denna kurs lär dig grunderna och att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter.

Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Kursen är engagerande och varvar teori och verkliga fallstudier med insiktsskapande diskussioner och praktiska övningar.

Att göra hållbarhet till något konkret och att sätta igång kreativa förändringsprocesser står i fokus.

Se fullständigt program nedan.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska;
– uppnå en tydlig och användbar förståelse för hållbarhet, baserad på vetenskap och systemtänkande.
– träna på metodiken backcasting utifrån principer för hållbarhet för att strategiskt planera för en framgångsrik och hållbar verksamhet – en metodik som gör hållbarhet till något konkret, hanterbart och kreativt.
– få insikter om hur hållbarhetsrelaterade möjligheter och risker kan (och bör) användas som en drivkraft för affärsutveckling och innovation.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Chefer och hållbarhetsansvariga
– Affärs- och produktutvecklare (och andra ansvariga/experter… exempelvis inköp, ekonomi, produktion)
– Offentligt anställda och förtroendevalda
– Konsulter och hållbarhetsexperter
– Lärare och forskare

Kursen är en Nivå 1-utbildning i Det Naturliga Stegets metodik och diplomeras. Alla kursdeltagare får tillgång till webbkursen Hållbarhetsresan inför kursen.

Program

Dag 1:
09:00–09.30 Välkomnande och kursstart

09:30–11.30 Vad är en (o)hållbar utveckling?

– Introduktion till vår tids största utmaning och vetenskapen bakom en konkret och applicerbar definition av hållbarhet. (inkl. kaffepaus och övning)

11:30–12.00 Introduktion till backcasting från hållbarhetsprinciper, även kallad ABCD-metoden. Kreativ hållbarhetsplanering som funkar.

12:00–13.00 Lunchpaus

13:00–16.45 ABCD-workshop.

– En workshop där hela metoden testas i mindre grupper, inkl och sedan redovisas och diskuteras. (inkl. fika)

16:45–17.15 Avrundning av dag 1. Reflektioner och lärdomar, samt några inspirerande exempel på praktisk applikation av metoden.
Dag 2:
09:00–10:00 Välkomnande och reflektioner från gårdagen, samt presentation av inspirerande exempel från olika organisationer runtom i världen. Dessa illustrerar hur metoden kan appliceras på kraftfulla och inspirerande sätt.

10:00–10.15 Kaffepaus

10:15–11:00 Repetitionsövningar som förankrar tillägnad kunskap.

11:00–12.00 Affärsnyttan med hållbar utveckling.
– En session fokuserad på att utforska hur hållbarhet kan användas som drivkraft för framgångsrika affärer och välmående organisationer.
12:00–13.00 Lunchpaus13:00–14.30 Att tala är guld.
– En kommunikationsövning där deltagarna övar sig på att presentera hållbarhet.
14:30–14.45 Kaffepaus

14:45–16.30 Förändringsresan.
– Exempel och diskussion kring hur organisationer kan leda sitt förändringsarbete – hur når man framgång och vilka barriärer stöter man på längs med vägen.

Pris: 14 900 kronor exkl. moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg).

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.867' O 18°3.181'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier