Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Strategisk hållbarhetskommunikation

Miljö- & naturvård

Torsdag 22 mars 2018 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Anmäl dig/köp biljett ...

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det.

Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Kursen tar sin start i hur hållbarhet utvecklas och vilken påverkan det har på ert varumärke. Vi går igenom människors sätt att förhålla sig till hållbarhet samt hur krav och förväntningar från olika målgrupper har förändrats över tid. Vi identifierar er startpunkt sett till hållbarhet och varumärke för att bättre förstå vad ni behöver åstadkomma framåt.

Därefter handlar den största delen om hur du bygger varumärke och kommunicerar med hållbarhet som redskap. Vi går igenom verktyg och modeller för att kunna arbeta med framgångsrik strategisk hållbarhetskommunikation – vad ni skall kommunicera och på vilket sätt det görs för största möjliga effekt och trovärdighet.

Avslutningsvis tar vi fram nyckeltal och går igenom metoder för att utvärdera framstegen över tid.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
Hur hållbarhet påverkar varumärket och kommunikationen
Modeller för analys av förutsättningar att kommunicera hållbarhet
Förväntningar och krav på ert företag och varumärke idag och imorgon
Verktyg och modeller för att implementera och integrera hållbarhet i varumärket och arbeta med hållbarhetskommunikation (proaktivt och vid kris)
Verktyg och modeller för att integrera hållbarhet i varumärket
Målsättningar och uppföljning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för eller arbetar med organisationens kommunikation och strategi, till exempel:

Kommunikationschefer
Marknadschefer
Kommunikatörer och informatörer
Hållbarhetschefer
Hållbarhetsansvariga
Strateger
Företagsledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att kunna hantera hållbarhet och dess påverkan på det egna varumärket
Att kunna kommunicera kring hållbarhet på ett trovärdigt sätt
Att kunna implementera hållbarhet i företagets ordinarie kommunikation

Program
09.00–09.15 Välkomnande & introduktion

Introduktion till dagen
Presentationsrunda & indelning i grupper
Kort reflektion kring hållbarhet & varumärke
09.15–10.00 Hållbarhetens påverkan på företag och varumärken

Genomgång av utvecklingen från ca 1800 till idag och dess effekter
Exempel på hur hållbarhet har påverkat varumärket
Övningsuppgift i grupp: Hur hållbarhet har förändrat spelplanen för vårt varumärke
10.00–10.10 Paus med diskussion

10.10–11.00 Att förstå sina förutsättningar för att bygga ett hållbart varumärke

Genomgång av förväntningar och krav från företag, konsumenter, opinionsbildare mm
Genomgång av faktorer som påverkar förutsättningarna för att bygga ett hållbart varumärke
Övning: Att identifiera rätt faktorer och dess positiva eller negativa påverkan på det egna varumärket.
11.00–11.10 Paus med diskussion

11.10–12.00 Syfte & nytta

Syfte – vad skall vårt varumärke bidra med i samhället idag och imorgon?
Issues – vilka frågor är viktigast och mest relevanta för vårt varumärke att adressera? Idag och imorgon.
Övning: Att förstå det egna varumärkets positiva och negativa påverkan på omvärld, människa och samhälle.
12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Varumärkesresan

Att integrera hållbarhet i varumärkesvisionen
Att konstruera en varumärkesresa mot hållbarhet
Att sätta upp delmål för varumärkets resa mot hållbarhet
Att identifiera och välja samt välja bort andra aktörer och deras roll i vår hållbara varumärkesresa.
Övning: Rita upp den egna varumärkesresan.
14.30–14.45 Paus med diskussion

14.45–15.30 Varumärkesstrategi

Att identifiera de strategiska beslut som måste tas för att integrera hållbarhet i varumärket.
Övning: Hur påverkar hållbarhet vår övergripande varumärkesstrategi och affärsstrategi?
15.30–17.00 Målsättningar, KPI:er & uppföljning

Realistiska målsättningar för vårt varumärke
Rätt KPI:er för rätt varumärke
Att mäta och följa upp vårt varumärkes utveckling över tid

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.814' O 18°3.237'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier