Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Solenergi

Miljö- & naturvård

Onsdag 13 september 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Anmäl dig/köp biljett ...

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner.

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd.

Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

DU FÅR LÄRA DIG:

• Hur man identifierar och räknar på möjligheter att producera solel i de egna fastigheterna, från enskilda tak till en övergripande analys

• Hur ett solscellssystem är uppbyggt och fungerar

• Hur man bygger och dimensionerar solcellssystem på olika typer av tak

• Hur man bygger ett business case för solel och beräknar investering och avkastning

• Styrmedel och regelverk idag och i framtiden

• Byggnadsintegration och estetik

forskning-flerbostadhusUTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

• Fastighetsansvariga
• Energicontrollers
• Miljö- och hållbarhetschefer
• Affärsutvecklare och produktchefer på bygg- och energibolag
• Konsulter inom energieffektivisering
• Arkitekter
• Alla som vill få en övergripande förståelse för möjligheterna med solel

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i;

• Hur man som fastighetsägare kan använda sina takytor till solel

• Hur stor del av fastighetens förbrukning av el som kan produceras med egen solel

• Hur man bygger och dimensionerar ett solcellssystem

• Vilka möjligheter som finns till byggnadsintegration

• Hur man skapar ett business case kring solel och räknar på investeringskostnad och avkastning

PROGRAM

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Solelrevolutionen
– Från dyr nischprodukt till det billigaste sättet att producera el
– Dagens teknik och morgondagens möjligheter
– Fungerar solceller i Sverige?

09.45 Vad är ett solcellssystem?
– Ingående komponenter
– Olika typer av system
– Hur stor blir egenanvändningen och hur hanteras överskott?

10.30 PAUS

10.40 Nyckeltal och produktion
– Viktiga nyckeltal (m2/kWt, produktion)
– Vid produktion av solceller, vad händer på vintern?

11.00 Övning – nyckeltal
– Hur mycket solcellsyta krävs för att producera 10 % av Sveriges el, all el till ett köpcentrum/ditt fastighetsbolag eller en specifik fastighet?

11.30 LUNCH

12.30 Vad innebär de nya lagarna och reglerna?
– Bygglov/brandsäkerhet

13.15 Hur bygger man lönsamma solcellsanläggningar
– Ekonomiska kalkyler
– Kvalité
– Stödsystem

14.00 Vilka tak är bra för solceller?
– Lutande/platta tak
– Skuggning
– Monteringssystem
– Bärighet

14.30 PAUS

14.40 Övning, designa en solcellsanläggning
– Deltagarna får 2-4 exempel på olika tak och får i grupp ta fram ett förslag till solcellsinstallation och identifiera problem och möjligheter

15.15 Projektering
– Bärighet på tak, bygglov, elbehov i fastigheten
– Design av solcellssystemet
– Ansökan om solcellsstöd, föranmälan elbolag

15.45 Installation, drift och underhåll
– Övervakning
– Visualisering

16.45–17.00 Sammanfattning och avslut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Adress: Storgatan 19, 114 51 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.116' O 18°4.985'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier