Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Sanering av mark och vatten

Miljö- & naturvård

Onsdag 25 oktober 2017 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Anmäl dig/köp biljett ...

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar.

Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter och att ha koll på ansvaret för undersökning och sanering av förorenad mark och förorenat vatten kan vara vara affärskritisk.

Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal och hur miljöbalkens krav på undersökning och sanering samspelar med annan lagstiftning.

Denna kurs tar upp frågeställningar inom området för sanering av mark och vatten vid och inför exploatering så som:

– Vem som ansvarar för undersökning och sanering

– Samspel mellan reglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) om detaljplanering och exploateringsavtal

– Vilka krav som kan ställas i en detaljplan

– Hur ansvaret kan regleras i avtal, exempelvis exploateringsavtal

– Innebörden av de nya reglera i PBL om uppstryka exploateringsavtal

Teori varvas med grupparbeten och diskussioner om lagkraven utifrån praktiska exempel.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Då många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren.

Det här är utbildningen för dig som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete, som ansvarar för miljöfrågor, arbetar som verksamhetsutvecklare, arkitekt, exploateringsansvarig, jobbar med fastighetsutveckling eller planering exempelvis på en kommun.

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att du som deltagare ska få:

– Kunskaper i och verktyg för hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan

– Verktyg för hur du kan avtalsreglera miljöansvaret

– Förståelse för hur miljöbalkens krav på undersökning och sanering samspelar med annan lagstiftning

– Förståelse för exploateringsavtalens roll när det gäller sanering

PROGRAM

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Förmiddagspass (inklusive paus 10.30)
– Arbete med reglerna om att förorenaren betalar, miljöbalkens hänsynsregler och krav på undersökningsansvar med mera
– Genomgång av samspel miljöbalken och Plan-och bygglagen.
– Genomgång av avtalslösningar

12.00 LUNCH

13.00 Eftermiddagspass (inklusive paus 14.30)
– Grupparbete och diskussion om praktiska fall.
– Genomgång av detaljplaneprocessens steg
– Diskussion om några aktuella rättsfall.

16.30 Avslut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.955' O 18°3.629'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier