Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Riskbedömning av kemikalier

Miljö- & naturvård

Tisdag 23 oktober 2018 klockan 09.00–onsdag 24 oktober 2018 klockan 17.00 i Stockholms stad

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Anmäl dig/köp biljett ...

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och alla företag och organisationer är skyldiga att undersöka sin arbetsmiljö och vidta åtgärder vid behov.

Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur du gör riskbedömningar i olika verksamheter.

Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, läser ett exponeringsscenario, väger riskminskningsåtgärder mot varandra och genomför riskbedömningar i praktiken.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning
– Vad säger lagstiftningen?
– Vem som är ansvarig för att risker bedöms
– Vilka som ska delta i riskbedömningarna

2. Kemikalierisker
– Hälsorisker
– Exponeringsvägar
– Effekter på hälsa och miljö
– Särskilt fokus: Allergiframkallande ämnen, CMR ämnen, Lösningsmedel (hygienska gränsvärden)

3. Olika typer av riskbedömning
– Kemiska arbetsmiljörisker
– Kemikalierisker för miljön
– Säkerhetsrisker/ Risker för brand och explosion
– Seveso (risk för storskaliga kemikalieolyckor)

4. Riskbedömningsmetodik
– Så planerar och genomför du riskbedömningar
– I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
– Så dokumenterar du riskbedömningarna
– Praktiska övningar i riskbedömning med genomgång

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Miljöchefer och miljöansvariga
– Miljösamordnare
– Personer med ansvar för skydd och säkerhet
– Skyddsombud
– Personer som ska delta vid riskbedömningar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna;
– känna till de lagar och krav som ligger till grund för riskbedömning av kemikalieanvändning
– ha kunskaper i hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor i arbetsmiljön
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierisker för miljön
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierelaterade risker för brand och explosion
– känna till hur man dokumenterar en riskbedömning
– känna till vilken information som krävs för riskbedömning och var informationen kan hittas
– ha genomfört ett antal riskbedömningar av varierad svårighetsgrad.

Program

DAG 1

9.00 Välkomna och introduktion

9.15 Övergripande lagstiftning plus övning
– Övergripande om lagstiftning?
– AML
– Vem är ansvarig för att risker bedöms?
– Vilka ska delta i riskbedömningarna?
– Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM)

10.00 PAUS

10.15 Inventera
– Kemiska arbetsmiljörisker
– Vad är hantering?
– Kemiska riskkällor?
– Exponeringsvägar
– Parametrar som påverkar risken
– Särskilt fokus: Allergiframkallande ämnen, CMR, Lösningsmedel
– Hygieniska gränsvärden

11.30 LUNCH

12.30 Bedöma risker
– REACH, nedströmsanvändare
– Krav på Säkerhetsdatablad
– Exponeringscenarion, tolkning och varför?
– Bedöma Exponering samt Hygieniska gränsvärden
– Bedöma yttre miljö
– Brandklassade vätskor och aerosoler
– SEVESO
– Riskbedömningsmetodik

14.00 PAUS

14.15 Åtgärda
– Åtgärdstrappan
– Rutiner och organisatoriska åtgärder
– Förvaring
– PPE genomgång
– Teknisk skydd

16,00 Kontrollera

– Verktyg
– Genomförande
– Dokumentera

17.00 Avslut dag 1

DAG 2

09.00 Repetition Systematisk Arbetsmiljöarbete & Exponeringscenarion

10.00 PAUS

10.15 Repetition riskbedömningsmodell och åtgärder

11.00 Praktiska övningar

– Riskbedömningar i grupper med olika svårighetsgrader
– Genomgång av övningarna

11.30 LUNCH

12.30 Forts. Praktiska övningar och genomgång

14.00 PAUS

14.15 Forts. Praktiska övningar och genomgång

16.30 Summering av utbildningen.

17.00 Avslut dag 2

Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.157' O 18°4.562'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier