Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Riskanalys - hållbarhetsrisker

Miljö- & naturvård

Tisdag 5 maj 2020 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Onlinekurs: Riskanalys - identifiera, hantera & rapportera hållbarhetsrisker

Anmäl dig/köp biljett ...

Onlinekurs.

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker.

Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Om Utbildningen

Globala hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, brist på viktiga naturresurser, kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter påverkar verksamheter i större grad och innebär en allt större riskexponering, direkt eller indirekt via exempelvis leverantörsled eller distributörsled. Dessutom har många verksamheter direkt operativa risker, såsom risk för miljöolyckor eller risker associerade med arbetsmiljön.

För många bolag är det också ett krav enligt årsredovisningslagen att redovisa hållbarhetsrisker och hur de hanteras.

Denna utbildning blandar teoretisk kunskap, aktuella exempel, inspiration och konkreta övningar som utgår ifrån deltagarnas egna verksamhet. En röd tråd genom hela utbildningen är hur arbetet med hållbarhetsrisker kan integreras med verksamhetens andra riskhanteringsprocesser.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

En tydlig process för att identifiera hållbarhetsrisker

Verktyg, ramverk och modeller för att hantera hållbarhetsrisker och integrera arbetet med verksamhetens övriga riskhanteringsprocesser

Hur du kan kartlägga hållbarhetsrisker utifrån till exempel lagkrav, ledningssystem, intressentkrav och egna drivkrafter

Hur du kommunicerar ert arbete med hållbarhetsrisker

Hur du konkretiserar globala hållbarhetsrisker och relaterar dessa till den egna verksamheten

Hur du värderar, prioriterar och hanterar hållbarhetsrisker

Hur du redovisar hållbarhetsrisker i Förvaltningsberättelsen och hållbarhetsrapporten

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsrapportering och risk, till exempel:

Miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga
Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig
Kommunikationsdirektörer
Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

Gedigen kunskap om hur en bra process för att kartlägga hållbarhetsrisker ser ut, inklusive tips och fallgropar i det arbetet.

Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk/riktlinjer som kan användas

Kunskap om värdering av hållbarhetsrisker

Kunskap om hur du hanterar risker

Kunskap om hur hållbarhetsrisker relaterar till andra risker i verksamheten

Exempel på hur risker kan redovisas på ett tydligt sätt

Pris: 8 900 kronor exklusive moms

Plats: Onlinekurs

Adress: Onlinekurs

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier