Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Riskanalys - hållbarhetsrisker

Miljö- & naturvård

Torsdag 25 oktober 2018 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Anmäl dig/köp biljett ...

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker.

Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker.

Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Globala hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, brist på viktiga naturresurser, kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter påverkar verksamheter i större grad och innebär en allt större riskexponering, direkt eller indirekt via exempelvis leverantörsled eller distributörsled.
Dessutom har många verksamheter direkt operativa risker, såsom risk för miljöolyckor eller risker associerade med arbetsmiljön.

För många bolag är det också ett krav enligt årsredovisningslagen att redovisa hållbarhetsrisker och hur de hanteras.

Denna utbildning ger dig både teoretisk kunskap, aktuella exempel, inspiration och konkreta övningar som utgår ifrån deltagarnas egna verksamhet.

En röd tråd genom hela utbildningen är hur arbetet med hållbarhetsrisker kan integreras med verksamhetens andra riskhanteringsprocesser.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

– En tydlig process för att identifiera hållbarhetsrisker
– Verktyg, ramverk och modeller för att hantera hållbarhetsrisker och integrera arbetet med verksamhetens övriga riskhanteringsprocesser
– Hur du kan kartlägga hållbarhetsrisker utifrån till exempel lagkrav, ledningssystem, intressentkrav och egna drivkrafter
– Hur du kommunicerar ert arbete med hållbarhetsrisker
– Hur du konkretiserar globala hållbarhetsrisker och relaterar dessa till den egna verksamheten
– Hur du värderar, prioriterar och hanterar hållbarhetsrisker
– Hur du redovisar hållbarhetsrisker i Förvaltningsberättelsen och hållbarhetsrapporten

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsrapportering och risk, till exempel:
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga
– Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig
– Kommunikationsdirektörer
– Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som kursdeltagare ska få:

Gedigen kunskap om hur en bra process för att kartlägga hållbarhetsrisker ser ut, inklusive tips och fallgropar i det arbetet.
Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk/riktlinjer som kan användas
Kunskap om värdering av hållbarhetsrisker
Kunskap om hur du hanterar risker – riskaptit, mitigerande åtgärder
Kunskap om hur hållbarhetsrisker relaterar till andra risker i verksamheten
Exempel på hur risker kan redovisas på ett tydligt sätt

Program

09.00 Välkomna och introduktion
Introduktion till dagen och deltagarnas förväntningar.

09.20 Vad är en risk?
– Definitioner och olika syn på risk
– Förhållandet mellan risk och möjlighet
– Introduktion till riskkategorisering
– Standarder och guidelines för riskhantering

10.00 PAUS

10.15 Vad styr kartläggning av hållbarhetsrisker?

– lagstiftning (miljöbalken, arbetsmiljölagstiftning m.m)
– ledningssystem (ISO 14001-krav etc.)
– ekonomin
– andra krav (ägare/investerare/kunder)
– egna drivkrafter

11.15 Riskkartläggning

– Identifiera och förstå interna risker
– Identfiera och förstå externa risker

12.00 LUNCH

12.45 Övning Del 1 – riskkartläggning

14.00 PAUS

14.15 Hantering av risker
– Värdering, prioritering och behandling av risker
– Uppföljning och utvärdering av åtgärder /risker

15.00 Övning Del 2 – hantering av risker

15.45 Kommunikation av risker
– Förväntningarna enligt lagkraven och praxis
– Intern kommunikation
– Goda exempel från årsredovisningar /hållbarhetsrapporter.

16.30 Vi summerar dagen – reflektioner

16.50 Kursutvärdering

17.00 Tack för idag!

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.157' O 18°4.562'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier