Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Redovisning enligt nya hållbarhetslagen

Miljö- & naturvård

Onsdag 22 februari 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Kunskap om hur du redovisar enligt nya hållbarhetslagen

Anmäl dig/köp biljett ...

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december 2016.

Lagen innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning, som bygger på ett EU-direktiv från 2014, innefattar alla stora företag. Med ”stora företag” menas alla som uppfyller minst två av följande tre villkor: minst 250 anställda, en balansomslutning på minst 175 miljoner kronor och en nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor.

Den lagstadgade hållbarhetsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av företagets affärsmodell, en beskrivning av den policy som företag följer i dessa frågor och resultatet, väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet, men också företagets verksamhet och relevanta icke-finansiella resultatindikatorer.

Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i att redovisa enligt lagen.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Lagens omfattning och vilken information som ska redovisas
– Vilka bolag som omfattas av lagen
– Hur man följer kravet på mångfaldspolicy
– Hur man följer kravet på icke-finansiell redovisning
– Att planera för en hållbarhetsredovisning
– Hur man analyserar vad som är centrala hållbarhetsfrågor för verksamheten och affären
– Hur man samlar in hållbarhetsdata
– Hur man rapporterar data och information
– Hur man skapar en effektiv arbetsprocess

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Alla företag som berörs av den nya hållbarhetslagen
– Jurister som ger rådgivning om den nya lagen
– Ekonomer
– Kommunikatörer
– Organisations- och redovisningskonsulter som behöver kunskaper i hur rådgivningen påverkas av den nya lagen

Program

09.00 Introduktion och presentation

09.15 Varför får vi en ny lagstiftning?
Globala utmaningar
Hållbarhet är en del av företags ansvar

09.30 Vad omfattar lagen?
Krav på information som ska lämnas

09.45 Vilka omfattas av lagen och när gäller den?
Definition av stora företag för icke-finansiell redovisning
Definition av ”noterade” företag för mångfaldspolicy

10.00 PAUS

10.20 Hur ska vi redovisa?
Var ska informationen in?

10.40 Hur följer vi kravet på mångfaldspolicy?

11.00 Hur följer vi kravet på icke-finansiell redovisning?
Utgångspunkter: Status idag, ambitionsnivå och resurser

11.30 Att planera för hållbarhetsredovisning. Viktiga beslut och aktiviteter
Stöd genom att använda redovisningsramverk

12.15 LUNCH

13.00 Centrala hållbarhetsfrågor för verksamheten och affären?
Intressenter
Omvärldsanalys
Hållbarhetsagenda

14.15 Att skapa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete
Styrning och organisation

14.45 PAUS

15.00 Hur samlas data in och presenteras i redovisningen?
Rapportering av data och information med kvalitet och som läsaren förstår

16.00 Summering – en effektiv arbetsprocess
Från status, ambition, fokus, struktur, hållbarhetsdata till färdig redovisning

16.45 Frågor

17.00 Slut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.866' O 18°3.181'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier