Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

One-stop-shop-möte för klimatinvestering

Miljö- & naturvård

Onsdag 23 september 2015 klockan 09.00–12.00 i Stockholms stad

Information om hur du kan ansöka om klimatinvesteringar på lokal nivå

Anmäl dig/köp biljett ...

Välkommen på ett One-stop-shop-möte för klimatinvesteringar. Här får du all information om det nya statliga budgetanslaget, hur du ansöker och hur ansökan bedöms, liksom konkreta förslag på vad du kan söka för. Vårt syfte är enkelt: Vi vill hjälpa dig att skriva en framgångsrik och klimatsmart ansökan!

I budgeten för år 2016 anslår regeringen 600 miljoner kronor för klimatinvesteringar på lokal nivå, med lika stora medel för år 2017 och 2018. Stödet kan sökas av bl.a. kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser, och ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå - störst klimatnytta vinner!

Ansökningar för år 2016 ska vara Naturvårdsverket tillhanda i november. Mer om investeringsprogrammet hittar du på https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/

Var: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm (T-Slussen eller Mariatorget) När: Onsdag 23 september 2015 kl. 09.00

Program

09.00: Klimatet behöver föregångare! Introduktion av Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet

09.10: Lokala Klimatinvesteringar – så funkar det!, Nanna WikholmNaturvårdsverket, Genomförandeavdelningen

09.30: Lokala Klimatinvesteringar – frågor och svar

09.45: Smarta ansökningar. 2030-sekretariatet ger förslag på projekt att driva med hög klimatnytta och god sannolikhet att få beviljat stöd, och aktörer som gärna bistår din ansökan ger sina bästa inspel.

10-10.45: Korta presentationer ges i block enligt nedan (preliminära presentatörer):

Block 1: Fordonen

MyEco (elcyklar), Scania (bussar), Nissan, Hyundai, Westport, KonveGas (gaskonvertering)

Block 2: Drivmedlen

E.On, AGA, Energigas Sverige (fordonsgas), Vätgas Sverige, Preem, St1, EcoBränsle, Lantmännen, RenFuel, Perstorp, Sekab (biodiesel och etanol) Charge-Amps, Vattenfall (eldrift och laddutrustning) SveBio (biomarknad)

Block 3: Beteendet

STR (Trafikskolorna), Klimatkommunerna, TRB, Sveriges Åkeriföretag, Bring (gods), Elbilslandet, Move About (bilpool)

Dessutom konsultstöd från Strateco och Trafikutredningsbyrån

10.45-11.30: “Meet and greet” med kaffe och kakor. Här finns utrymme för direkta möten, idébyten och utväxlande av visitkort.

* Exakt vilka som 2030-partners som medverkar beror bl.a. på vilka som anmäler sig - ange gärna i kommentarsfältet när du anmäler dig, vad som särskilt intresserar dig!

Varmt välkommen!

Plats: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm

Adress: Bellmansgatan 10, 118 20 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.21' O 18°3.876'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier