Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Nytt om miljörätt

Miljö- & naturvård

Torsdag 5 december 2019 klockan 07.45 i Stockholms stad

Miljölagstiftningen förändras

Anmäl dig/köp biljett ...

Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna innebär att centrala delar av miljölagstiftningen kan komma att förändras.
Flera utredningar är på gång som får betydelse för dig som utövar miljörätten. Bland annat ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

Den privata äganderätten till skogen ska stärkas och artskyddsförordningen ses över. På konferensen Nytt om miljörätt analyseras och diskuteras dessa och andra högaktuella frågor inom miljörätt. Relevanta experter analyserar konsekvenserna för verksamhetsutövare, tillsyns- och prövningsmyndigheter och miljön.

Konferensen riktar sig till:
Alla som arbetar med tillsyn och prövning, strateger och miljöchefer i kommuner och på länsstyrelser, miljöansvariga på företag och i branschorganisationer samt jurister med inriktning på miljörätt.

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen.

Ur programmet:

Preemraff och klimatet

Går juridiken i takt med politiken?​

Vattenskyddet: Vad väger tyngst – äganderätten eller principen att förorenaren betalar?

Ny praxis om miljöskadestånd

Artskyddet i Sverige och EU – vad gäller egentligen?

Aktuell praxis från mark- och miljödomstolarna

På gång inom miljörätten

Program

08:00 - 09:10
Registrering
Servering av kaffe och smörgås.

09:15 - 09:20
Välkommen till Nytt om miljörätt!
Pernilla Strid
Introduktion till konferensen av dagens moderator.

09:20 - 09:45
Går juridiken i takt med politiken?
Lena Gipperth

Om bara 10 år ska de globala målen i Agenda 2030 om minskade klimatutsläpp, livskraftiga ekosystem med mera ha förverkligats. Miljörättsprofessor Lena Gipperth analyserar relationen mellan politik, lagstiftning och rättstillämpning. Hon reflekterar kring vad som krävs för att juridiken ska hålla jämna steg med politiken på färden mot en hållbar framtid.

09:45 - 10:05
Preemraff och klimatet
Annika Utgenannt

Preems raffinaderi i Lysekil fick nyligen miljötillstånd för en utbyggnad som ska bana väg för omvandling av tjockolja till bensin, diesel och fartygsbränsle. Samtidigt fördubblas koldioxidutsläppen, men den frågan har inte prövats då anläggningen ingår i EU:s utsläppshandel.

Naturskyddsföreningen har överklagat och menar att miljöbalkens stoppregel bör användas. Här ger Preem sin bild av utbyggnaden, utvecklingen av nya bränslen och hur bolaget arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

10:05 - 10:35
Paneldiskussion: Preemraff
Oscar Alarik , Annika Utgenannt

Är det klimatsmart att stoppa utbyggnaden av Preemraff? Räcker dagens lagstiftning för att klara klimatet?

10:35 - 11:05
Kaffepaus

11:05 - 11:35
Vattenskyddet och äganderätten
Michelle Hesselbrandt

När Eskilstuna kommun skulle skydda sitt dricksvatten blev resultatet att kommunen dömdes att betala 50 miljoner kronor i ersättning till en enda potatisodlare för stoppad besprutning – ungefär 750 kronor per invånare. Vilka ersättningsregler gäller när vattenskyddsområden inrättas och hur ska aktuell rättspraxis om vattenskyddet tolkas?

11:35 - 12:00
Paneldiskussion: Vad väger tyngst?
Michelle Hesselbrandt, Clara Lidberg, Helena Andreason

Äganderätten eller principen att förorenaren betalar? Hur ska dricksvattenskydd balanseras mot livsmedelsproduktion?

12:00 - 13:00
Lunch

13:00 - 13:20
Svårare att få miljöskadestånd
Pia Pehrson

Samhällsnyttan väger numera tyngre i mål om miljöskadestånd. Det innebär att det blivit svårare att få miljöskadestånd för den som drabbats av till exempel ett vägbygge. Advokat Pia Pehrson redogör för ny rättspraxis och resonerar kring samhällsnyttans plats i miljöbalken.

13:20 - 13:50
Artskydd i Sverige och EU – vad gäller egentligen?
Jan Darpö

Domarna om bombmurkla, lavskrika och tjäder har orsakat en animerad debatt om förhållandet mellan äganderätt och artskydd i skogen.
Enligt januariavtalet ska regeringen stärka den privata äganderätten och se över artskyddsförordningen. Miljörättsprofessor Jan Darpö analyserar det svenska artskyddet i förhållande till EU-rätten.

13:50 - 14:30
Aktuell praxis från mark- och miljödomstolarna
Åsa Marklund Andersson

Åsa Marklund Andersson har med sin långa erfarenhet från bland annat Mark- och miljööverdomstolen skrivit många uppmärksammade miljödomar, bland annat den färska domen där Naturskyddsföreningen och Biodlarna framgångsrikt överklagade Kemikalieinspektionens beslut om att ge så kallad nöddispens för användning av bekämpningsmedel som är skadliga för bin. Här redogör hon för aktuell rättspraxis på miljöområdet.

14:30 - 15:00
Fikapaus

15:00 - 16:10
På gång inom miljörätten
Aktuella frågor inom miljölagstiftning presenteras och diskuteras.

16:10 - 16:25
Avslutningsord
Lena Gipperth

Vilka insikter tar vi med oss? Miljörättsprofessor Lena Gipperth summerar dagens diskussioner och insikter och blickar framåt.

16:25 - 16:30
Tack för idag
Moderatorn avslutar konferensen och öppnar minglet.

16:30 - 17:30
Mingel och eftersnack
Eftersnack med deltagare och talare. Dryck och tilltugg serveras.

Pris: 5 400 kr, exkl. moms. Early Bird t.om. 30 sep 4 400 kr, exkl.moms

Plats: DN-skrapan, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier