Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Nudging

Miljö- & naturvård

Tisdag 23 oktober 2018 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Nudging - så gör du lätt att göra rätt

Anmäl dig/köp biljett ...

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val.

Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning har på senare år tydligt visat att vi människor i våra beslut i hög grad påverkas av hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer. Dessa insikter ligger till grund för en allt mer uppmärksammad gren inom beteendeekonomin som kallas nudging.

Nudging är ett sätt att utan tvång eller lockelser ”puffa” människor mot ett önskvärt val. Det kan exempelvis handla om att få individer att stanna upp och tänka igenom annars rutinmässiga val, eller olika sätt att presentera information för att uppnå större beteendeförändring i olika sammanhang.

Nudging vinner nu snabbt mark på hållbarhetsområdet eftersom det anses kunna fungera som ett viktigt komplement till traditionella styrmedel när det gäller att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val.

I Danmark till exempel gjorde man ett försök i en kommun där man hade problem med nedskräpning. Man klistrade helt enkelt gröna fotsteg på trottoaren som om de var på väg mot papperskorgen. På så sätt kunde man minska nedskräpningen med 46 procent.

Denna heldagsutbildning ger dig handledning och guidning till hur olika former av nudging kan appliceras i den egna organisationen, hur man kan bära med sig lärdomarna från beteendeekonomin i sitt vardagliga arbete, och hur nudging kan användas för att utforma en mer effektiv miljöpolitik.

Delar av kursen kommer att hållas på engelska. Kursledaren Christina Gravert är engelskspråkig men förstår svenska mycket väl.

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER I

– Beteendevetenskapens grunder och centrala begrepp så som kognitiv snedvridning, begränsad rationalitet, beslutsarkitektur och kontrollerade experiment.

– Vilka aspekter av mänskligt beteende och samhälleliga strukturer som gör att hållbar konsumtion ibland kan vara svårt att uppnå med traditionella styrmedel.

–Hur icke hållbara beteendemönster kan kartläggas, analyseras och bemötas med insatser som underlättar för människor att göra rätt.

– Verktyg och metoder för att själv kunna arbeta med nudging i den egna organisationen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om beteendeekonomi och nudging och hur det kan användas i praktiken, till exempel:

Ledare inom offentlig förvaltning och företag som behöver öka sin förståelse av människors beteendemönster och deras effekter på konsumtionsval
Miljö- och hållbarhetschefer, miljösamordnare och andra ansvariga
Kommunikatörer, kommunikations- och marknadschefer
B2C- och B2B-företag
Kommuner, landsting och myndigheter
Ideella organisationer
Affärsutvecklare och utvecklare av produkter och tjänster
Politiker och beslutsfattare

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Introduktion till beteendeekonomi
Kursen första del ger dig som deltagare en grundläggande förståelse för hur beteendeekonomiska insikter kan bidra till bättre beslutsfattande och hur beteendekartläggning och kontrollerade experiment kan användas för att skapa kunskapsunderlag för beteendeekonomiska insatser.

10.15 PAUS

10:30 Hållbarhet och beteende – konkreta exempel
Genom att rikta ljuset mot specifika beteendebarriärer som hindrar hållbara konsumtionsmönster tar vi i del två det första steget mot att tillämpa beteendeekonomi och nudging på detta område.

11.45 LUNCH

12.30 Hur kan beteendeekonomi användas för att öka hållbarhet och miljötänk
Del tre handlar om att du som kursdeltagare ska få en konkret bild av vilka konsekvenser kognitiva begränsningar kan få inom ett antal specifika områden, samt hur nudging kan komplettera traditionella styrmedel inom dessa områden.

13.30 Workshop: Beteendekartläggning och nudging i praktiken
(inklusive kaffepaus)
I del fyra genomför vi en förenklad beteendekartläggning och designar tillsammans lämpliga insatser för att möta de barriärer vi identifierar. Syftet med detta är att öva på tillämpning av beteendeekonomins verktygslåda och ge Dig som kursdeltagare praktisk kunskap att ta med hem för att hantera beteendebaserade utmaningar i din egen organisation.

15.30 Presentation och gemensam diskussion
Kunskapsöverföring och reflektion om beteendeekonomins möjligheter och begränsningar

16.45 – 17.00 Avslutning

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Adress: Humlegårdsgatan 23, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.223' O 18°4.372'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier