Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken

Miljö- & naturvård

Torsdag 11 april 2019 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Anmäl dig/köp biljett ...

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft.

Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer (träder i kraft 1 januari 2019).

Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM:

– De nya reglerna om miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbalkens nya kapitel 6 som trädde i kraft den 1 januari 2018

– Vad de nya reglerna i miljöbalken innebär

– Hur samrådsprocessen går till och hur du organiserar ett bra samråd och hanterar synpunkter

– Vilka utredningar som behövs göras för en specifik miljöbedömning

– Översiktlig genomgång om Natura 2000 krav och hur de har betydelse för miljöbedömningen

– Kort om de nya reglerna om miljökvalitetsnormer from 1 januari 2019 och hur hänger de samman med miljöbedömningen+

Vi varvar teori med praktiska exempel.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildningen kräver inga förkunskaper på området, men eftersom många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren. Utbildningen riktar sig exempelvis till:

– Du som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete

– Ansvariga för miljöfrågor

– Verksamhetsutvecklare

– Exploateringsansvariga

– Alla som arbetar fastighetsutveckling eller miljöfrågor

– Planeringsansvariga i kommun.

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att du som deltagare ska få:

– Verktyg för hur du genomför samråd

– Verktyg för hur du genomför och tidsplanerar en tillståndsprocess enligt miljöbalken

– Förståelse för hur MKB-kraven samspelar med artskydd och Natura 2000

– Förståelse för utmaningarna med miljökvalitetsnormer

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Förmiddagspass (inklusive paus 10.30)
– Arbete med reglerna för tillståndsplikt
– Genomgång MKB-krav liksom riksintressen

12.00 LUNCH

13.00 Eftermiddagspass (inklusive paus 14.30)
– Genomgång om Natura 2000 och artsskydd
– Diskussion om MKB-perspektiv i olika tillståndsprövningar
– Genomgång av kraven som miljökvalitetsnormerna ställer

16.30 Avslut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier