Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Minskning av klimatpåverkan

Miljö- & naturvård

Tisdag 11 oktober 2016 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Anmäl dig/köp biljett ...

Världens länder har enats om ett globalt klimatavtal och klimatfrågan står mer än någonsin i fokus för alla samhällets aktörer.

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol.

Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

För såväl näringsliv som offentlig verksamhet ökar kraven på att ta sitt ansvar genom till exempel stundande obligatorisk hållbarhets- och klimatredovisning. Att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat beroende på om utsläppen kommer från den egna verksamheten, leverantörsledet eller när produkter och tjänster används av kunden.

Under denna dag får du själv lära dig att trovärdigt beräkna och redovisa klimatpåverkan enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protokol. Vi går igenom hur beräkningar går till och du får tillgång till verktyg för att själv kunna göra effektiva beräkningar.

Du får också lära dig att sätta och följa upp utsläppsmål, att ta fram strategier för att minska utsläppen och hur du arbetar med klimatkompensation och intern koldioxidprissättning. Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol
– Hur du identifierar utsläpp för din verksamhet
– Hur du väljer vad beräkningarna ska omfatta
– Hur du samlar in dataunderlag
– Hur du beräknar utsläppen
– Hur man redovisar resultat och hur det kan samordnas med till exempel hållbarhetsredovisning enligt GRI och Carbon Disclosure Project, CDM
– Hur man sätter upp klimatmål och hur de knyter an till verksamheten och omvärlden
– Hur du tar fram åtgärder för att klara uppsatta klimatmål
– Hur du arbetar med olika typer av klimatkompensation och vilka som kan passa din verksamhet.
– Hur du arbetar med internprissättning och annan styrning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ansvariga inom både tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentlig förvaltningar, till exempel:
– Miljö- och hållbarhetschefer
– Miljösamordnare
– Miljöanalytiker
– Konsulter
– Övriga som vill få en ökad förståelse för klimatberäkningar och hur man strategiskt kan arbeta med klimatfrågan.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i hur man;
– gör klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol
– redovisar sin klimatpåverkan
– sätter upp mål för att minska sin klimatpåverkan
– tar fram strategier för att minska klimatpåverkan,
– hur man klimatkompensera

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.802' O 18°3.227'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier