Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001:201

Miljö- & naturvård

Tisdag 16 maj 2017 klockan 09.00–onsdag 17 maj 2017 klockan 16.30 i Stockholms stad

Så skapar du ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

Anmäl dig/köp biljett ...

Den här tvådagarsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hur du skapar och arbetar med ett miljöledningssystem enligt den nya ISO 14001-standarden.

Förutom ledningssystemets uppbyggnad och innehåll så går vi också igenom praktiska metoder och verktyg och användbara mallar och case.

Miljöledningssystemet ISO 14001 är världens i särklass mest använda och ledande miljöledningssystem.

Den här kursen riktar sig till dig som står inför att bygga upp ett miljöledningssystem, behöver uppdaterade kunskaper eller är ny inom området och arbetar med ett befintligt ledningssystem.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Bakgrund och definitioner, vad ett miljöledningssystem innebär
Innehållet i ISO 14001:2015 och dess olika delar
Kartläggning av organisationens miljöpåverkan i olika sammanhang och involvering av dess intressenter
Framtagning och bedömning av miljöaspekter inklusive livscykelperspektivet
Hur man kan hantera bindande krav (miljölagar samt intressentkrav)
Metoder för att hantera Mål och handlingsplaner, miljöprestanda.
Stöd i det fortsatta miljöledningsarbetet så som resurser, kommunikation, IT lösningar och dokumentation
Uppföljning och utvärdering, PDCA (plan, do, check, act), genomgång av attraktiva och moderna mätdokument

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildning riktar sig till dig som har planer på att bygga upp ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 eller ni som har planer på att utveckla/förbättra merparten av ett redan befintligt system. Du behöver inga tidigare förkunskaper på framtagning av ledningssystem.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

En djupare förståelse för miljöledning enligt de nya ISO 14001:2015 och dess kravställning
Verktyg för att skapa eller utveckla ett miljöledningssystem i varje fas
Konkreta metoder och mallar för att arbeta med ISO 14001
Kunskap om hur man kan integrera miljöledning med andra typer av ledningssystem (till exempel kvalitet och arbetsmiljö)
Tips och råd på hur ledningssystemet i nästa steg kan implementeras och kommuniceras på bästa sätt inom den egna verksamheten

Program

DAG 1
09:00 Välkomna och introduktion

09:30 Bakgrund och Definitioner
– Vad är ISO 14001:2015- vad skiljer från ISO 14001:2004?
– Vad är ett ledningssystem?

10:45 Skapa ett miljöledningssystem
– Fas 0. Behov av styrning
– Fas 1. Kartläggning – Omvärldsanalys

12:00 LUNCH

13:00 Skapa ett miljöledningssystem
– Forts Fas 1. Kartläggning – Omvärldsanalys
– Fas 1. Kartläggning – Miljöaspekter
– Fas 1. Kartläggning – Lagar och andra krav, Policy

16:00–16:30 Summering och frågor

DAG 2
09:00 Kort repetition från gårdagen

09:30 Skapa ett miljöledningssystem
– Fas 2. Mål & Handlingsplaner
– Fas 3. Utarbetande & Införande
– Fas 4. Uppföljning

12:00 LUNCH

13:00 Skapa ett miljöledningssystem
– Fas 5. Ledningens genomgång
– Fas 0-5 Ständig förbättring

14.00 Tips för ett levande Miljöledningssystem

15:15 Integrering av miljöledningssystem med andra ledningssystem
– Fördelar
– Upplägg
– Arbetssätt

16:00–16:30 Summering och avslutning
– Summering
– Reflektioner och utvärdering

Pris: 13 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.159' O 18°4.561'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier