Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljö- & naturvård

Tisdag 22 november 2016 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Anmäl dig/köp biljett ...

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer.
Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet och för den som handlägger tillstånds- eller tillsynsärenden.

Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Utbildningen, som är särskilt inriktad på miljökvalitetsnormer för ytvatten, går bland annat igenom följande moment:

– Hur miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas i praktiken
– Vilka regler som gäller för miljökvalitetsnormer för vatten
– Hur klassificering av vattenförekomster går till
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten ska användas i enskilda prövningar av verksamheter eller detaljplaner och vilka undantagsmöjligheter som finns
– Hur miljökvalitetsnormer för vatten påverkar tillsynen av verksamheter

MÅLGRUPP:
Utbildning riktar sig till dig som bedriver verksamhet eller som arbetar med prövning eller tillsyn av verksamheter eller arbetar med samhällsplanering och vill veta hur du ska tillämpa miljökvalitetsnormer för vatten i ditt arbete. Du vill ha en gedigen kunskapsgrund att verka utifrån och samtidigt få möjlighet att fördjupa dig i frågorna.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna:
– God förståelse för hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i prövnings-, tillsyns- eller plansärenden
– En god kunskapsgrund om EU:s ramdirektiv för vatten och de svenska reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten
– Förståelse för skillnader mellan klassificering av vattenförekomster och prövning i enskilda ärenden
– Kunskap om ekologiska kvalitetsfaktorer, vad de innebär och hur en bedömd påverkan på dem bör gå till
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en MKB
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en plan.
– Kunskap i hur miljökvalitetsnormer för ytvatten kan behandlas i tillsynen

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Adress: Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.477' O 18°3.862'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier