Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten

Miljö- & naturvård

Tisdag 24 mars 2020 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten - lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Anmäl dig/köp biljett ...

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas.

Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

5 kap miljöbalken: olika typer av miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormernas betydelse för hur verksamheter får bedrivas

Luftkvalitetsdirektivet

Miljökvalitetsnormer för luft

Ramdirektivet för vatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten (god kemisk och ekologisk status)

Miljökvalitetsnormer för grundvatten (god kemisk och kvantitativ status)

Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning

Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för miljöfrågor och miljöjuridik gällande luft- och vattenkvalitet, till exempel:

Dig som ansvarar för miljöfrågor gällande luft och vatten

Tjänstemän på myndigheter

Miljökonsulter och tekniska konsulter

Dig som arbetar med tillstånds- och omprövningar
Miljöjurister

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

En god kunskap om regelsystemet

Genomgång av de senaste ändringarna och dess betydelse

Förståelse för skillnaden mellan olika typer av normer

Förståelse för hur miljökvalitetsnormer tillämpas i prövningar och tillsyn

Verktyg för att hantera miljökvalitetsnormer i den egna verksamheten både för verksamhetsutövare och myndigheter

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
– Bakgrund
– Vad är en miljökvalitetsnorm?

09.15 Miljökvalitetsnormer för luft
– Luftkvalitetsdirektivet
– Miljökvalitetsnormer för luft
– Åtgärdsprogram
– Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft i prövningar
– Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft vid tillsyn

10.45 Kaffe

11.00 Ramdirektivet för vatten och ny lagstiftning i Sverige
– Ramdirektivet för vatten
– Weserdomen
– Nya bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten

12.00 Lunch

13.00 Vattenförvaltningen
– Vattenförvaltningen
– Fastställande av god status för ytvatten
– Fastställande av god status för grundvatten

14.15 Kaffe

14.30 Undantag och tillämpning vid prövning
– Undantag – förlängd tidsfrist, mindre stränga krav och naturliga orsaker
– Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster
– Undantag för nya verksamheter
– Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning
– Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: Stockholm City

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier