Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljö- & naturvård

Onsdag 10 maj 2017 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning

Anmäl dig/köp biljett ...

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra.

Denna heldagsutbildning går igenom kraven på MKB, utifrån frågor om områdesskydd – Natura 2000, artskydd och riksintressen.

Du får kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess och hur du själv genomför en tillståndsprövning.

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM:
– Hur samrådsprocessen går till och hur du organiserar ett bra samråd och hanterar synpunkter
– Vilka utredningar som behövs göras för en MKB
– Vad som kräver och hur tillståndsplikt och MKB hänger samman
– Vad Natur 2000-kravet innebär för MKB:n
– Hur man hanterar miljökvalitetsnormer

Vi varvar teori med praktiska exempel och grupparbeten.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen kräver inga förkunskaper på området, men eftersom många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren. Utbildningen riktar sig exempelvis till:
– Du som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete
– Ansvariga för miljöfrågor
– Verksamhetsutvecklare
– Exploateringsansvariga
– Alla som arbetar fastighetsutveckling eller miljöfrågor
– Planeringsansvariga i kommun.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– Verktyg för hur du genomför samråd
– Verktyg för hur du genomför och tidsplanerar en tillståndsprocess enligt miljöbalken
– Förståelse för hur MKB-kraven samspelar med artsskydd och Natura 2000
– Förståelse för utmaningarna med miljökvalitetsnormer

Program

09.00–09.15 Välkomnande och introduktion

09.15 – 12.00 (inklusive fikapaus)
– Arbete med reglerna för tillståndsplikt

– Genomgång MKB-krav liksom riksintressen
12.00-13.00 Lunch

13.00-16:30 (inklusive fikapaus)
– Genomgång och grupparbete om Natura 2000 och artsskydd

– Genomgång samspel mellan olika riksintressen.
– Diskussion om MKB-perspektiv i olika tillståndsprövningar
– Genomgång av kraven som miljökvalitetsnormerna ställer

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.16' O 18°4.561'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier