Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Lyckopiller till abborren...

Miljö- & naturvård

Torsdag 12 november 2015 klockan 18.00 i Malmö stad

Föredrag "Lyckopiller till abborren och gifter i barnmaten"

Skåne är nu igång med lokal verksamhet inom ramen för Ingenjörer för Miljön.

Välkommen att lyssna på ett föredrag vid Pauli Akademi av Gunnar Lindgren, civilingenjör - lektor emeritus Musikhögskolan i Göteborg - uppbyggnad av musikutbildning i Afrika. Miljöforskare. Miljödebattör.

Miljögifter i livsmedel – våra problem med utsläpp med avloppsvatten i vattendrag, sjöar och hav.
Gunnar har länge förvånats och upprörts över att synsättet på miljögifter har 2 st motsägelsefulla beskrivningar.

Miljögifter, läkemedelsrester, tungmetaller etc i dricksvatten, vattendrag och havet anses å ena sidan vara ett allvarligt ”problem” för miljö och hälsa.
Men när samma ämnen avskiljs från avloppsvatten och flyttas till åkermarken och livsmedel med slammet, är det ingen som visar samma oro hos myndigheter m fl. Då talar man i stället om ”kretslopp” och ”fosforåterföring”.

Vi har stora problem – det renade vattnet som går vidare från ”reningsverket” innehåller t ex lyckopiller som gör abborren orädd med följd att den allt för lätt blir mat till större fisk. De flesta kända läkemedel och narkotika kan spåras. Men där finns också tillåtna gränsvärdesrelaterade utsläpp av fosfor och kväve. Förlorade för åkermarken och som en belastning på våra vattendrag.

Man talar mest om fosfor och kväve, men det finns en mängd andra ämnen som har giftverkan.
Fosfor och kväve skall då legalisera att vi lägger för övrigt giftigt avloppsslam på våra åkrar.

Gränsvärden eller totalt intag
Idag vet vi att de hälsomässiga effekterna av miljögifter i verkligheten är knutna till intagets storlek och inte till halten i ett livsmedel. Men Livsmedelsverket envisas med att peka ut livsmedel som har höga halter, men som vi äter förhållandevis sällan, t ex fet Östersjöfisk (dioxin) eller riskakor (arsenik). Troligen gör man på detta sätt för att undvika ”onödig oro” – vilket tycks gå före folkhälsan?

Vårt intag av miljögifter kommer i huvudsak från våra baslivsmedel eftersom de utgör så stor del av vårt livsmedelsintag.

Plats: Pauli Akademi på Pauliskolan, Föreningsgatan men ingång från Kommendörsgatan

Adress: Föreningsgatan 41, 211 52 Malmö, Sverige

Latitud/longitud: N 55°35.994' O 13°0.612'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier