Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Livscykelanalyser enligt ISO 14044

Miljö- & naturvård

Onsdag 21 september 2016 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Anmäl dig/köp biljett ...

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdig miljöarbete. Oavsett om det handlar om hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem, klimatberäkningar och miljömärkningar eller produkt- och tjänsteutveckling enligt cirkulär ekonomi ligger ofta korrekta genomförda livscykelanalyser till grund för beslutsfattande och strategier.

Under denna heldag får du lära dig att göra, läsa och förstå livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14044 Life Cycle Assessment.

Att ha goda kunskaper om en produkt eller tjänsts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv är utgångspunkten för en stor del av miljö- och hållbarhetsarbetet.

Denna utbildning, som kombinerar teori med praktiska övningar, ger deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt enligt metoden Life Cycle Assessment ISO 14044, LCA.

UTBILDNINGEN GER DIG KUNSKAPER I:
– Syftet med LCA och vad de kan användas till
– Livscykelanalysens historia och senaste utveckling
– Hur man gör en LCA
– Hur man utvärderar miljöpåverkande aktiviteter med LCA
– Hur man tolkar resultatet från LCA
– Applikationer av LCA som miljövarudeklarationer (till exempel Svanen och Bra Miljöval) och andra anpassade variationer av LCA-resultat enligt svenska EPD och europeiska PEF eller olika typer av footprints som carbon footprint, water footprint, ekologiskt footprint, social footprint.
– Olika programvaror som kan användas för LCA-analyser.

WORKSHOP – SÅ GÖR DU EN LCA I PRAKTIKEN
Under en workshop får lära dig att göra en LCA enligt Life Cycle Assessment ISO 14044 med dess fyra moment:

Moment 1. Syfte och mål
Defilering av målet med LCA-analysen.

Moment 2. Inventering
Identifiering och sammanställning av miljöpåverkan (till exempel elanvändning och utsläpp) som uppkommer i livscykeln.

Moment 3. Beräkning
Beräkning av miljöpåverkan och härledning av miljöeffekter.

Moment 4. Tolkning
Sammanställning och tolkning av resultatet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter, till exempel:
– Miljöstrateger
– Affärsutvecklare
– Produkt- och tjänsteutvecklare
– Inköpare
– Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att kunna genomföra, beställa och förstå en LCA.

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.153' O 18°4.563'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier