Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44

Miljö- & naturvård

Torsdag 25 januari 2018 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Anmäl dig/köp biljett ...

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete.

Livscykeltänkande är ett krav i ISO14001, ligger till grund för miljövarudeklarationer, EPD:er, utgör en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi.

Under denna heldag får du lära dig att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

– Syftet med LCA och tillämpningar av livscykeltänkande
– Hur du ställer rätt krav vid beställning av LCA
– Hur du gör en LCA och olika metodval
– Hur du tolkar resultatet från LCA

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter, till exempel:

– Miljöstrateger
– Affärsutvecklare
– Produkt- och tjänsteutvecklare
– Inköpare
– Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

MÅL MED UTBILDNINGEN

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att genomföra en LCA samt i att tolka och förstå resultatet från en LCA och kunna beställa en LCA

Program

9.00 Presentation av dagen och deltagarna

9.15 Livscykeltänkande omkring oss

– Vad är ett livscykelperspektiv? Diskussion runt aktuella händelser
– Koppling mellan livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsfrågor

9.30 Kommunikation av livscykelbaserad information

– Environmental Product Declaration (EPD)
– Product Environmental Footprint (PEF)

10.00 Kaffe

10.15 LCA metodik. Hur gör man en LCA? Teori och övning

– Mål och omfattning
– Inventering
– Miljöpåverkansbedömning
– Tolkning
– Olika sorters LCA, olika metodval

12.00 Lunch

13.00 Forts LCA metodik. Hur gör man en LCA? Teori och övning

15.50 Framåtblick. Vad finns och är på gång med ett livscykelperspektiv?

– Implementera livscykeltänkande/LCA i verksamheten
– Rapportering av klimatpåverkan i värdekedjan
– Livscykelperspektivet i ledningssystem och upphandling

16.30 Avslutning, summering

17.00 Kursen avslutas

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.954' O 18°3.624'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier