Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Leverantörsgranskning på plats

Miljö- & naturvård

Fredag 21 oktober 2016 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete

Anmäl dig/köp biljett ...

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök.

Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Den här utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan inom miljö, hälsa & säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption både ur ett geografiskt och ett branschperspektiv.

Utbildningen bygger till stor del på exempel från verkligheten, baserade på kursledarnas egna erfarenheter från inspektioner genomförda i olika branscher runt om i världen.

Du som deltagare kommer att introduceras för en process för leverantörsgranskning och få applicera dina nya kunskaper i workshops för att vara bättre förberedd på att själv genomföra leverantörs-granskningar på plats.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– En kort introduktion till hållbarhet
– Varför kravställning på leverantörer är viktigt och hur det görs på bästa sätt
– Hur du identifierar risker i leverantörskedjan
– Hur du förbereder dig inför ett på plats besök hos en leverantör
– Vad du ska tänka på under ett besök för att kunna identifiera och tolka risker
– Hur eventuella oegentligheter hanteras och följs upp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som har kontakt med leverantörer och/eller är intresserad av frågorna och vill lära dig mer, till exempel:
– Inköpare
– Kvalitetsinspektörer
– Miljö- och hållbarhetssamordnare
– Miljö- och hållbarhetschefer
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskap att:
– Arbeta med kravställning på leverantörer
– Förbereda på plats besök
– Utvärdera leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök
– Följa upp hållbarhetsarbetet med leverantörer där oegentligheter påträffats

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.804' O 18°3.23'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier