Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Leverantörsgranskning på plats

Miljö- & naturvård

Onsdag 13 april 2016 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa

Anmäl dig/köp biljett ...

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa.

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå. Genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs CSR-arbete.

Är du inköpare, eller annan företagsrepresentant som besöker leverantörer regelbundet och vill lära dig mer om leverantörsgranskning ur ett CSR-perspektiv är det här utbildningen för dig! Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala.

Utbildningen har ett internationellt perspektiv och kommer att ta avstamp i de vanligaste riskerna inom hälsa & säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption som finns i leverantörskedjan både ur ett geografiskt och ett branschspecifikt perspektiv. Du får en genomgång i hur du etablerar effektiva processer för att minimera dessa risker och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

I utbildningen kommer du genomgående att få praktiska exempel baserade på Ethos Internationals egna erfarenheter från oberoende tredjepartsinspektioner genomförda i olika branscher runt om i världen. Du får vägledning om vilka åtgärder som kan vidtas om oegentligheter påträffas och hur du kan arbeta med att utveckla dina leverantörer inom CSR-området.

Du kommer att få applicera dina nya kunskaper i två workshops för att få en förbättrad förståelse för området och vara bättre förberedd på att själv genomföra leverantörsgranskningar på plats.

Målgrupp för utbildningen
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Utbildningen riktar sig först och främst till dig som är inköpare eller till dig som har kontakt med leverantörer av andra anledningar, men den riktar sig även till dig som är intresserad av frågorna och vill lära dig mer.

Kom och låt dig inspireras och få ny kunskap bland CSR-experter och inköpskollegor!

Kursavgiften inkluderar måltider under dagen samt fullständig kursdokumentation.

För mer information om utbildningsdagen kontakta Susanna Ullman, tel 08-23 47 10

Pris: Ordinarie pris 5 900 kr exkl. moms. Pris för prenumerant på tidningen MiljöRapporten och/eller MiljöRapporten Direkt är 4 900 kr exkl. moms.

Anmälan: Anmälan till kursen är bindande, dock sker avbokning utan kostnad om avbokningen sker senast 30 dagar före kurstillfället.

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Adress: Birger Jarlsgatan, 113 57 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.603' O 18°3.766'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier