Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Miljö- & naturvård

Tisdag 10 oktober 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Anmäl dig/köp biljett ...

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete.

Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete.

Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Att arbeta med hållbarhet kan innebära att man gör många olika saker inom flera områden – allt från miljö, klimat, energi, kemi till mänskliga rättigheter, jämställdhet och andra sociala frågor.

Att fokusera på rätt områden, arbeta strukturerat och kommunicera det till intressenterna är en förutsättning för att hållbarhetsarbetet och lönsamheten ska gå hand i hand.

Denna utbildning ger kunskap om hur du kan driva ett strukturerat hållbarhetsarbete i praktiken. Vi går igenom vilka steg ni behöver gå igenom och hur ni organiserar arbetet för att kunna kommunicera och leva upp till era intressenters förväntningar. Korta teoripass varvas med fallstudier, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar där du som deltagare utgår ifrån din organisations förutsättningar.

DU FÅR LÄRA DIG:

Vilka steg ni behöver för att komma igång med ert hållbarhetsarbete

Att ta fram en vision och målbild för hållbarhetsarbetet

Att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor och välja ut fokusområden, som till exempel klimat, miljö och mänskliga rättigheter.

Vilka metoder och verktyg som finns för att arbeta med hållbarhet, till exempel hållbarhetsredovisning, miljöledningssystem och internationella riktlinjer.

Hur du gör verklighet av strategier och handlingsplaner.

Hur du kommunicerar hållbarhetsarbetet internt och externt

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som arbetar i företag eller organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att ge kursdeltagarna metoder, konkreta verktyg och praktiska tips för hur de kan komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete i praktiken.

Målsättningen är att deltagarna efter utbildningen ska ha en handlingsplan för att kunna sätta igång hållbarhetsarbetet på sitt företag.

PROGRAM

09.00 Välkomna och presentation

09.30 Att komma igång med sitt hållbarhetsarbete
Vi vet att vi måste men hur gör vi då? Vilka steg behöver ni ta för att komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete i praktiken? Vi går igenom en process för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

10.15 PAUS

10.30 Nulägesanalys och självskattning
Alla deltagare gör en självskattning var deras organisation befinner sig i sitt hållbarhetsarbete.

11.30 Att skapa en målbild för sitt hållbarhetsarbete
Varför är hållbarhet viktigt för vårt företag? Vad vill vi uppnå? Under detta pass går vi igenom hur ni kan skapa en målbild för hållbarhetsarbetet.

12.15 LUNCH

13.00 Att identifiera företagets väsentliga hållbarhetsfrågor
Vilka hållbarhetsfrågor är relevanta för företaget och hur gör man för att identifiera dessa? Vi går igenom hur du gör en väsentlighetsanalys och involverar era intressenter.

14.00 Att implementera hållbarhet i verksamheten
Vad krävs i fråga om organisation och styrning? Vad kan vi lära av framgångsrika företag? Vilka metoder och verktyg finns för att arbeta med hållbarhet, till exempel hållbarhetsredovisning, miljöledningssystem, internationella riktlinjer?

15.00 PAUS

15.15 Att kommunicerar framgångar och utmaningar internt och externt
Hur kommunicerar vi framgångar och utmaningar för interna och externa målgrupper på ett trovärdigt sätt? Ska vi upprätta en hållbarhetsredovisning eller inte?

16.00 Upprätta en handlingsplan
Alla deltagare upprättar en egen handlingsplan för att börja med ett strukturerat hållbarhetsarbete i praktiken.

16.45 Sammanfattning och avslutande frågestund

17.00 Avslut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Adress: Storgatan 19, 114 51 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.113' O 18°4.974'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier