Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Miljö- & naturvård

Onsdag 7 oktober 2020 klockan 09.00–17.00 i Göteborgs stad

Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

Anmäl dig/köp biljett ...

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Om Utbildningen
Att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat beroende på om utsläppen kommer från den egna verksamheten, leverantörsledet eller när produkter och tjänster används av kunden.

Under denna dag får du själv lära dig att trovärdigt beräkna och redovisa klimatpåverkan enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protocol.
Vi går igenom hur beräkningar går till och du får tillgång till verktyg för att själv kunna göra effektiva beräkningar.

Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol

Hur du identifierar utsläpp för din verksamhet

Hur du väljer vad beräkningarna ska omfatta

Hur du samlar in dataunderlag

Hur du beräknar utsläppen

Hur du redovisar resultat och hur det kan samordnas med till exempel hållbarhetsredovisning enligt GRI och Carbon Disclosure Project, CDM

Hur du sätter klimatmål

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ansvariga inom både tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar, till exempel:

Miljö- och hållbarhetschefer
Miljösamordnare
Miljöanalytiker
Konsulter
Övriga som vill få en ökad förståelse för klimatberäkningar och hur man strategiskt kan arbeta med klimatfrågan.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i hur man;
– gör klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol
– redovisar sin klimatpåverkan
– sätter upp klimatmål

Program

9:00 Välkomnande och introduktion

9:15 Greenhouse Gas Protocols principer och begrepp

Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3.

10.00 Identifiera utsläpp och välj omfattning

För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga resurser måste någon typ av avgränsning göras. Vi lär oss att identifiera verksamhetens betydande utsläpp och vad som är en tillräcklig omfattning för att beskriva verksamhetens klimatpåverkan.

10.30 Paus och grupparbete

Grupparbetet syftar till att lära sig att känna igen olika verksamheters betydande utsläppskällor och föreslå beräkningens omfattning.

11.00 Insamlingsprocessen, datastrategi och hjälpmedel

När beräkningens omfattning är vald är grunden lagd för vilken data som behöver samlas in. Vi går igenom hur man ställer de rätta frågorna och till vem, hur kvalitetsgranskning går till och när man kan behöva avancerade rapporteringsverktyg.

12:00 Lunch

13.00 Beräkning av utsläpp – med räkneövningar

När dataunderlaget är insamlat ska detta omvandlas till utsläpp av växthusgaser. Vi går igenom vilka utsläppsfaktorer som bör användas och vad man bör tänka på i beräkningsfasen. Information varvat med räkneövningar

14.30 Redovisning av klimatpåverkan

Vi går igenom vad som krävs i standarden, hur detta kan redovisas på ett kommunikativt sätt och även användas i annan rapportering, t ex GRI och CDP.

15.00 Paus och fika

15.15 Grupparbete

Grupparbetet syftar till att färdigställa ett klimatbokslut.

16.15 Sätta klimatmål

Det beräknade utsläppet ligger till grund för att följa upp mot verksamhetens klimatmål. Här går vi igenom hur ett klimatmål definieras och anpassas till verksamheten.

16.45 Summering av dagen

17.00 Avslut

Pris: 8 900 kronor exklusive moms

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg (vid restriktioner hålls kursen online)

Adress: Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier