Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Miljö- & naturvård

Onsdag 22 januari 2020 klockan 09.00–16.00 i Stockholms stad

Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

Anmäl dig/köp biljett ...

Om kursen:

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar.

Att beräkna klimatpåverkan är första steget i en verksamhets klimatarbete och är en förutsättning för framgång och effektivitet.

GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI.

Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete. Oavsett om det är du som räknar på verksamhetens klimatpåverkan eller om ni har konsultstöd så kan det vara bra att ha insikt i hur en klimatberäkning enligt GHG-protokollet går till.

Under utbildningen går vi igenom:

Klimatförändringar, förlopp och effekter
Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
Scope och systemgränser
Datainsamling
Emissionsfaktorer
Räkneövningar
Redovisning av klimatpåverkan
Att sätta klimatmål
Klimatstrategi
Vad är klimatneutralitet och hur når ni det?
Interna reduktioner och klimatkompensation

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet.

Utbildningsmål:

Deltagarna ska ha fått fördjupad förståelse för klimatförändringar

Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till

Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning

Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet

Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3

Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till

Förstå hur basår och systemgränser påverkar klimatmål

Hitta ett för verksamheten lämpligt mätvärde för uppföljning av klimatmålet

Vetskap om arbetsprocessen för att uppnå klimatneutralitet

Vilka förkunskaper krävs?
Inga, men överblick och kunskaper om den egna verksamhetens aktiviteter gör kursen mer intressant.

Pris: 5900 kr exkl. moms. Efter avslutad kursdag erhålls ett kursintyg. Frukost, lunch och fika ingår.

Plats: Norrsken House

Adress: Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier