Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Klimatberäkning enligt GHG-protokollet

Miljö- & naturvård

Tisdag 26 november 2019 klockan 09.00–16.00 i Stockholms stad

Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

Om kursen

Den 26 november kör vi vår efterfrågade klimatberäkningsutbildning i regi av oss på Tricorona.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar.

Att beräkna klimatpåverkan är första steget i en verksamhets klimatarbete och är en förutsättning för framgång och effektivitet. GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI.

Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete.

Oavsett om det är du som räknar på verksamhetens klimatpåverkan eller om ni har konsultstöd så kan det vara bra att ha insikt i hur en klimatberäkning enligt GHG-protokollet går till.

Under utbildningen går vi igenom

Klimatförändringar, förlopp och effekter
Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
Scope och systemgränser
Datainsamling
Emissionsfaktorer
Räkneövningar
Redovisning av klimatpåverkan
Att sätta klimatmål
Klimatstrategi
Vad är klimatneutralitet och hur når ni det?
Interna reduktioner och klimatkompensation
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet.

Utbildningsmål

Deltagarna ska ha fått fördjupad förståelse för klimatförändringar
Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till
Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning
Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet
Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3
Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till
Förstå hur basår och systemgränser påverkar klimatmål
Hitta ett för verksamheten lämpligt mätvärde för uppföljning av klimatmålet
Vetskap om arbetsprocessen för att uppnå klimatneutralitet
Vilka förkunskaper krävs?
Inga, men överblick och kunskaper om den egna verksamhetens aktiviteter gör kursen mer intressant.

Efter avslutad kursdag erhålls ett kursintyg. Frukost, lunch och fika ingår.

Kursen hålls av kunniga klimatanalytiker på Tricorona Climate Partner som har 15 års erfarenhet av att hjälpa hundratals företag och myndigheter att hantera sin klimatpåverkan genom bl.a. klimatberäkningar, klimatstrategier, klimatkompensation, och kommunikation av klimatarbetet.

Pris: 5 900 kr, exklusive moms.

Anmälan: https://pages.upsales.com/1718ub616b470eb804ea8a19388ef7d81ed8a

Plats: Norrsken House

Adress: Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier